Hvad er en standard?

Selvom der findes over 27.000 forskellige standarder, er det ikke alle, som er klar over, hvad en standard er, og hvor store fordele der kan være ved at bruge standarder.

I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er standarder overalt - selvom mange af dem har stor betydning for os. Tænk bare, hvis el-pæren ikke passede til lampen, hvis skruen ikke passede til møtrikken, hvis usb-stikket kun passede ind i nogle pc’er, - eller hvis ingen var enige om fundamentale ledelses- og kvalitetsprincipper. Det ville ikke være særligt effektivt.

Standarder i hverdagen

Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det vi samarbejder om eller køber af hinanden svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere.

Standarder kan fx sætte krav til et produkts ydeevne, eller beskrive fagudtryk på et givent område. Standarder kan også anvise metoder til fx prøvning af et produkts holdbarhed.

Alle har gavn af standarder

Standarder bliver brugt i det store og i det små, i helheden og detaljen, lokalt og globalt. Der er standarder for alt lige fra gyngestativet på legepladsen til vingen på vindmøllen. Det sikrer kvalitet og sikkerhed for os alle. Så gyngen holder og vindmøllen drejer rundt. Standarder gør det nemmere for virksomheder at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden – også over grænser, fordi der er enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner. Og tillid til disse. Derfor står standardisering også højt på den politiske dagsorden. Fordi de skaber:

Standard

DS-universet

Husk at du kan deltage gratis DS-universets kurser, hvor Dansk Standards eksperter underviser i emner inden for standardisering.

Du kan også få et hurtigt indblik i standardisering igennem vores små videoer.

Nyttig viden