Energiledelse – ISO 50001

Energiledelse ISO 50001 sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Energiledelse er en veldokumenteret og systematisk måde til at reducere en virksomheds energiforbrug.

De centrale elementer i ISO 50001 - energiledelse:

 • Energipolitik
  Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.     
 • Planlægning
  I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Check og korriger
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.
 • Ledelsens evaluering
  Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen skal iværksætte løbende forbedringer.

Hvad er fordelene ved energiledelse - ISO 50001

 • Minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen. Det frigør midler til andre aktiviteter
 • Energiledelse bidrager til at reducere CO2-emissionen lokalt. Organisationen løfter dermed et globalt miljøproblem
 • Organisationen kan arbejde målrettet og systematisk på at efterleve de politiske klimamålsætninger
 • Et effektivt værktøj til monitorering i forhold til målsætninger for energi- og klimaarbejdet og iagttage afvigelser.>

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Dansk Standard tilbyder jer målrettet rådgivning om energiledelse. Vi er med jer hele vejen fra start til slut eller i det omfang, I ønsker. Vi rådgiver kommuner, staten og virksomheder om, hvordan de får størst udbytte af energiledelse. I dag samarbejder Dansk Standard med flere virksomheder om at indføre energiledelse.  Vi hjælper fx med at opstille politikker, målbeskrivelse, afdække gældende lovkrav, afholde pedelkurser og udvikle værktøjer.

I samarbejde med jer kan vi kortlægge, hvad der skal til for, at I får et energiledelsessystem. Vi benytter os af vores faglige viden om ISO 50001, som vi har udviklet i samarbejde med de øvrige europæiske standardiseringsorganisationer. ISO 50001 er opbygget som en ledelsesstandard og kan nemt tilpasses, hvis I allerede har et kvalitets- og ledelsessystem som fx ISO 9001 eller ISO 14001.

Få rådgivning og hjælp


Køb af ISO 50001

Køb standarden i vores webshop


Energiledelse for mindre og mellemstore virksomheder

Få en trin for trin vejledning til hvordan I kan arbejde med energiledelse.