Ny formand for udvalget for Maskinsikkerhed

11 august 2016

Dansk Standard har udpeget Hans Morten Henriksen som ny formand for S-250 – Maskinsikkerhed. Udvalget S-250 er Dansk Standards udvalg for standarder vedr. maskinsikkerhed.

”Dansk Standards udvalg for maskinsikkerhed, S-250, er det udvalg, der varetager de danske interesser i de vigtige, overordnede sikkerhedsstandarder for maskiner. Det er her de nye forslag til standarder fra både CEN og ISO diskuteres, og hvor den danske holdning fastlægges, siger Dansk Standards seniorkonsulent på området, Søren Nielsen.

”Hvervet som formand for S-250 har traditionelt været varetaget af Arbejdstilsynet. Dermed var det sikret, at alt arbejdet som minimum var i tråd med myndighedens syn på sagen. Dette er vigtigt, da de standarder, der arbejdes med i udvalget bliver harmoniseret som Maskindirektivets minimumskrav. Arbejdstilsynet har nu af ressourcemæssige årsager givet stafetten videre. Heldigvis har vi kunnet få en god erstatning i Hans Morten Henriksen, der dels har erfaring fra tidligere beskæftigelse i Arbejdstilsynet, og dels har været meget aktiv i standardisering på området siden 1993", uddyber Søren Nielsen.

Hans Morten Henriksen er civilingeniør, og driver til dagligt konsulentfirmaet Maskinsikkerhed ApS med 20 ansatte, der rådgiver og underviser i maskinsikkerhed og CE-mærkning inden for Maskin-, Lavspændings-, Trykudstyrs- og ATEX-direktiverne.

Har du spørgsmål til arbejdet eller lyst til at deltage, kan du kontakte seniorkonsulent Søren Nielsen på sn@ds.dk eller Hans Morten Henriksen på hmh@maskinsikkerhed.dk.