Maskinsikkerhed og risikovurdering

Maskinsikkerhed er er en væsentlig del af maskindirektivet. For at dokumentere at maskinen lever op til maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, er det nødvendigt først at foretage en risikovurdering.

Maskindirektivet kræver, at der foretages en risikovurdering på enhver maskine, der markedsføres i EU. Risikovurderingen skal foretages af fabrikanten og er første skridt i maskinsikkerhed. Det er også fabrikantens ansvar at udarbejde den dokumentation, der skal foreligge for at kunne CE-mærke en maskine. Først når CE-mærkningen er på plads, må maskinen tages i brug.

Risikovurdering og mulige løsninger

Risikovurderingen skal påvise, om og hvilke mulige farer der er ved brug og drift af den pågældende maskine, samt indeholde en vurdering af, hvor stor risikoen er, og hvordan den kan mindskes. Herefter skal maskinen konstrueres, så der tages hensyn til denne vurdering.

Vurderingen skal gælde alle driftssituationer i maskinens levetid dvs. fremstilling, transport, montage, indkøring, brug, reparation, vedligehold, rengøring, demontering og bortskaffelse.

Fabrikanten skal beskrive alle de løsninger, der er foretaget for at imødegå farerne og nedbringelsen af risici på alle driftsområderne.

Standarder og maskinsikkerhedskursus

Risikovurderingen skal udformes skriftligt og er en del fabrikantens dokumentation for, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet er efterkommet. Dokumentationen (som også kaldes maskinens tekniske dossier) skal kunne fremvises til den relevante myndighed ved forespørgsel.

For at få en struktureret tilgang til maskinsikkerhed og de forskellige faser kan du med fordel benytte harmoniserede standarder for maskinsikkerhed. Ved at følge disse standarder har du ret til at formode, at du overholder den nationale lovgivning og de europæiske direktiver.

Hvis du ønsker hjælp til maskinsikkerhed og risikovurdering, kan du få vejledning og rådgivning hos Dansk Standard til, hvordan du kan komme i gang. Vi tilbyder bl.a. standarder samt kurser inden for maskinsikkerhed, som kan gøre dig kompetent til at foretage risikovurderinger og CE-mærkning af maskiner.

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

I fokus

Kurser om maskinsikkerhed og ATEX

Kurser

Kurser om maskinsikkerhed og ATEX

Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE-mærkning? Eller har du et CE-mærket produkt og har spørgsmål til mærkets krav? Så kan Dansk Standard hjælpe.

Maskinsikkerhedsstandarder

Maskinsikkerhedsstandarder

Onlineadgang til de grundlæggende maskinsikkerhedsstandarder

I en onlinepakke har vi samlet de mest basale maskinsikkerhedsstandarder, bl.a. den gældende og tilbagetrukne version af DS/EN 60204-1, og dermed gjort vejen lettere til risikovurdering og CE-mærkning af din maskine.