Afløbsteknik (S-315)

Udvalget arbejder med udvikling af system- og produktstandarder til afløbsanlæg i bygninger og om service til brugerne fra forsyningsselskaber.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for afløbsområdet med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, som styrende for danske krav i Bygningsreglement BR 18 og for europæiske system- og produktstandarder.

Udvalgsarbejdet fokuserer på system- og produktstander for afløbssystemer i bygning og grund med klimasikring, samt anlæg i vej frem til behandling i spildevandsanlæg.

Udvalget følger ISO med standarder om ledelse/kvalitetsservice for brugerne til brug i danske forsyningsselskaber.

Samarbejdende myndigheder er Trafik- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, og Naturstyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Nyheder:

Revision af afløbsnormen DS 432:  

Afløbsnormen er fra 2009, og der er sket ændringer i produktudvalg og teknologi i mellemtiden. Desuden arbejdes der på en ny udgave af Bygningsreglementet, hvor de overordnede krav til Afløbsinstallationer samles i et nyt afsnit. Der forventes ikke større ændringer i de overordnede krav til afløbsinstallationer, men teksten vil blive ændret.

Derfor vil der på sigt blive behov for en revision af DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Sokkelrender

Afløbsinstallationer skal jf bygningsreglementet (BR18) projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. Afløbsinstallationer for regnvand skal udføres, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader på bygninger eller bygningsdele eller andre ulemper.

Sokkelrender som tilføres regnvand fra omgivende arealer som fx tagarealer eller overfladearealer er en afløbsinstallation, og skal dermed opfylde bygningsreglementets funktionskrav.

Sokkelrender der placeres langs en bygnings fundament og som er udformet på en måde, så det tilførte afløbsvand fra omgivende arealer kan sive ud af perforeringer eller utætheder og ned langs bygningens fundament, er ikke i overensstemmelse med funktionskravene for afløbsinstallationer i Bygningsreglementet.

 


.

Målgruppe

Producenter, rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber, virksomheder på VA-området, organisationer og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • ACO Nordic A/S
 • Biokube A/S
 • Blücher Metal A/S
 • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
 • Danske Maskinstationer og Entreprenører
 • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • ETA Danmark A/S
 • Henning Espersen Consulting
 • Lolland Forsyning A/S
 • Per Aarsleff A/S
 • SBR Cleantech ApS
 • Sweco Danmark A/S
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Unidrain A/S