Udvalg

Bevaring af kulturarven (S-388)

Udvalget arbejder for at sikre bevaring af kulturarven for fremtidige generationer gennem udarbejdelse af standarder indenfor et bredt spektrum af emner.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Erling Trudsoe 1635X489 Neu
Næste møde
08 okt

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Arbejdsområde

Som medlem vil du få indsigt i initiativer og aktiviteter omkring udvikling af fælleseuropæiske standarder indenfor områder som: registrering af bevaringstilstand; måling og specifikation af bl.a. fugt, temperatur og vandoptagelse; mørtler og  natursten i kulturarvsbygninger; vanddrukkent træ; planlægning af nybyggeri af museums- og magasinbyggerier og ombygninger herunder de særlige krav i relation til placering, indretning og drift; specifikke krav til konserveringsværksteder; udstillingsmontrer og belysning;  skadedyrsbekæmpelse; pakning og transport af kulturgenstande samt ledelsesmæssige værktøjer for planlægning af konserveringsaktiviteter. Det nyeste arbejdsområde er indenfor in-situ bevaring af kulturgenstande. Sluttelig er også international fotokonservering et af udvalgets arbejdsfelter.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulighed effekt af din indsats har du også mulighed for at deltage aktivt direkte i det europæiske eller internationale arbejde på arbejdsgruppeniveau under CEN TC 346 Conservation of Cultural Property og ISO TC 42 Photography.

Målgruppe

Nationale og regionale museer og konserveringsværksteder; Slots- og Kulturstyrelsen; kommunale myndigheder; producenter af museums-,  udstillings- og sikringsudstyr; transportører af kunst og kulturarv, samt rådgivende ingeniører og arkitekter indenfor planlægning, projektering og ombygning af museums- og magasinbyggerier.

Emneopdelt liste over CEN standarder 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Det Kgl. Bibliotek
  • Det Kongelige Akademi - Konservering
  • Hasselblad A/S
  • Nationalmuseet, Brede

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.