BIM – Building Information Modelling (S-808)

Udvalget arbejder med standarder inden for strukturering af informationer og modeller for bygge- og anlægsarbejde.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det europæiske og internationale standardiseringsarbejde for strukturering af informationer og modeller inden for bygge- og anlægsarbejder. Dette dækker områder som fx bygningsklassificering, IFC, IDM, dokumentation af datasæt til brug i informationsmodeller.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulig effekt af din indsats har du også mulighed for at deltage aktivt direkte i det europæiske eller internationale arbejde på arbejdsgruppeniveau under CEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM), ISO/TC 59 - Buildings and civil engineering works, ISO/TC 59/SC 2 - Terminology and harmonization of languages, ISO/TC 59/SC 13 - Organization of information about construction works.  

Målgruppe

Dette område er især relevant for dig, der arbejder med kvalificering af  informationer eller bygningsmodeller indenfor bygge- og anlægsområdet som bygherre, rådgiver, entreprenør, forsker eller underviser og som softwareudvikler eller -leverandør.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Banedanmark
 • Bygningsstyrelsen
 • COWI A/S
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • DTU - byg
 • KHR Architecture A/S
 • MOLIO - Byggeriets Videncenter
 • MT Højgaard A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Rockwool International A/S
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vejdirektoratet