Brandslukningsmateriel (S-008)

Udvalget beskæftiger sig med standardisering inden for fagområdet brandslukningsudstyr.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den nationale og europæiske standardisering inden for fagområdet brandslukningsudstyr. Udvalget beskæftiger sig særligt med standardisering af funktionskrav samt prøvnings- og beregningsmetoder på området.

Fagområdet er meget bredt og omfatter:

 • Sprinkleranlæg
 • Vandfyldte slangevinder 
 • Brandventilation
 • Stationære slukningsanlæg og -midler
 • Brandalarmanlæg og branddetektorer
 • Håndildslukkere

Udvalget følger desuden det europæiske standardiseringsarbejde tæt.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, materialeproducenter, myndigheder, brancheorganisationer samt offentlige som private bygherrer m.fl.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Actulux A/S
 • Danfoss Semco A/S Fire Protection
 • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • Dansk Brand-Og Sikringsteknisk Institut Fredericia
 • DBI - Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut
 • DNV GL Business Assurance Denmark A/S
 • Falck Assistance Nordic A/S, Brand
 • Fire Eater A/S
 • Force Technology
 • Grundfos Holding A/S
 • SikkerhedsBranchen
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • VELUX A/S
 • Vid Fire-Kill ApS
 • WindowMaster International A/S