Bygningsglas (S-301)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for bygningsglas, montering og konstruktion.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske standarder og danske publikationer inden for bygningsglas. Udvalget har blandt andet udarbejdet standarderne DS/EN 12758:2011 Bygningsglas - Glasmontering og luftlydisolation - Produktbeskrivelser og bestemmelse af egenskaber, DS/EN 14449:2005 Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard samt serien 1-5 DS/EN 1279:2004 Bygningsglas - Termoruder - Generelle informationer, dimensionelle tolerancer og regler for systembeskrivelsen.

Standarderne omfatter hovedsagligt produktstandarder for bygningsglas under Byggevaredirektivet og CE-mærkning, hvilket giver dig stor viden om de standarder, der refererer til den gældende lovgivning.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at præge standardiseringsarbejdet inden for termoruder. Den europæiske produktstandard for termoruder DS/EN 1279-5 er gældende og kommentarer fra brugen af standarden og erfaringerne fra markedet behandles i CEN/TC 129 WG 4 og CEN/TC129 WG 12, som nu arbejder med monteringsregler.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rudeproducenter, arkitekter, rådgivende ingeniører, glarmestre, små og mellemstore virksomheder, entreprenører og bygherrer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Nyheder

Aktuelle høringer

Bygningsglas – Sandblæst glas – Del 1: Definition og beskrivelse (DSF/prEN 17258-1)

Bygningsglas – Sandblæst glas – Del 2: Produktstandard (DSF/prEN 17258-2)

Bygningsglas – Syreætset glas – Del 2: Produktstandard (DSF/prEN 17257-2)

Alle med høringsfrist den 30. juli

Det eneste, du behøver at gøre for at se forslaget og få mulighed for at kommentere det, er at registrere dig med log-in. Dine kommentarer drøftes af det ansvarlige standardiseringsudvalg, hvorefter medlemmerne udarbejder en fælles dansk kommentar.

Du har mulighed for at få indflydelse på drøftelserne ved at deltage i det danske udvalg.


Deltagere
  • Glasfakta ApS
  • Teknologisk Institut
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • VELUX A/S
  • Velux A/S
  • Velux A/S Panes