Bygningsglas (S-301)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for bygningsglas, montering og konstruktion.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske standarder og danske publikationer inden for bygningsglas. Udvalget har blandt andet udarbejdet standarderne DS/EN 12758:2011 Bygningsglas - Glasmontering og luftlydisolation - Produktbeskrivelser og bestemmelse af egenskaber, DS/EN 14449:2005 Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard samt serien 1-5 DS/EN 1279:2004 Bygningsglas - Termoruder - Generelle informationer, dimensionelle tolerancer og regler for systembeskrivelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at præge standardiseringsarbejdet inden for termoruder. Den europæiske produktstandard for termoruder DS/EN 1279-5 er gældende og kommentarer fra brugen af standarden og erfaringerne fra markedet behandles i CEN/TC 129 WG 4 og CEN/TC129 WG 12, som nu arbejder med monteringsregler.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rudeproducenter, arkitekter, rådgivende ingeniører, glarmestre, små og mellemstore virksomheder, entreprenører og bygherrer.Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Glasfakta ApS
  • Teknologisk Institut
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • VELUX A/S
  • Velux A/S
  • Velux A/S Panes