Eurocode betonkonstruktioner (S-1992)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for betonkonstruktioner og -produkter.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for eurocode betonkonstruktioner og -produkter (bortset fra betonvarer og letbeton), herunder armering (såvel slap som forspændt) og udførelse af betonkonstruktioner.

Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at behandle forespørgsler og udarbejde samt vedligeholde Eurocode 2 med tilhørende nationale anneks, de normative lovmæssige referencestandarder og produktstandarder samt prøvningsmetoder for murværksprodukter.

Udvalget deltager aktivt i de danske og europæiske fora, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder med udgangspunkt i dansk praksis og dine erfaringer på området.

Det er også udvalgets opgave at sikre, at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag til standarder, samt at der meldes tilbage til myndigheder og CEN.

Derudover er det udvalgets opgave at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter.

Af aktuelle opgaver kan nævnes forberedelse af den kommende revision af EC 2 betonkonstruktioner. Europa Kommissionen har givet CEN et nyt mandat for revidering af alle eurocodes herunder EC. Revideringen vil løbe frem til 2018. Ved revisionen er der fokus på bl.a. at indarbejde nye ydeevnekrav, regler for eksisterende konstruktioner, forenkling af reglerne samt at reducere antallet af mulige NDP (Nationally Determined Parameters; dvs. NA-værdier).

Standarder udarbejdes med relation til:
 • Bygningsreglementet, der administreres af Energistyrelsen
 • Vejdirektoratet (Vejregler)
 • Landbrugets Rådgivningcenter
 • Byggevareforordningen (CPR) for CE -mærkning. 

Området dækker hermed byggeri generelt og anlæg specielt (broer og siloer).

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, betonelementleverandører, bygherrer, armeringsleverandører, certificeringsorganer, brancheorganisationer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • BB Fiberbeton A/S
 • Betonelement-Foreningen
 • Celsa Steel Service A/S
 • COWI A/S
 • CRH Concrete A/S
 • Dan-Element A/S
 • DTU - byg
 • Gammelrand Beton A/S
 • Give Elementfabrik A/S
 • Guldborgsund Elementfabrik A/S
 • Lemvigh-Müller A/S
 • MT Højgaard A/S
 • NCC Danmark A/S
 • NIRAS A/S
 • Norconsult A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Teknologisk Institut