Eurocode betonkonstruktioner (S-1992)

Udvalget arbejder med eurocode standarder på området for betonkonstruktioner og -produkter.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde for eurocode for betonkonstruktioner,  produktstandarder for betonelementer, standarder for armering (såvel slap som forspændt) og udførelsesstandarder for betonkonstruktioner. 

Der pågår i øjeblikket en omfattende revision af samtlige Eurocodes standarder, herunder eurocode delene til EC 2. 

Det er også udvalgets opgave at udarbejde samt vedligeholde nationale annekser under bygningsreglementet til EC 2 og DS/EN 13670. Udvalget arbejder også med at behandle forespørgsler samt at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af rapporter) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter. 

Samarbejdende myndigheder er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvis du som udvalgsmedlem ønsker størst mulighed effekt af din indsats, har du mulighed for at deltage aktivt i det europæiske eller internationale arbejde, som udvalget følger:

CEN/TC 250/SC 2 Eurocode 2; Design of concrete structures
CEN/TC 229 Precast concrete products

• CEN/ECISS/TC 104 Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 104/SC 2 Execution of concrete structures

Af udvalgets aktuelle opgaver kan nævnes:

• Deltagelse i revisionen af EN 1992-x-x
• Revidering af det danske anneks til EN 1992-1-1, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

• Revidering af den danske standard DS 2427

FAQ


Målgruppe

Rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, entreprenører, betonelementleverandører, bygherrer, armeringsleverandører, certificeringsorganer, brancheorganisationer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.

Deltagere
 • Anette Berrig
 • Arminox A/S
 • BB Fiberbeton A/S
 • Betonelement-Foreningen
 • Celsa Steel Service A/S
 • COWI A/S
 • Cowi A/S Afd. 1902
 • CRH Concrete A/S
 • Dan-Element A/S
 • DTU - byg
 • ES-Consult A/S
 • Give Elementfabrik A/S
 • Hilti Danmark A/S
 • Lemvigh-Müller A/S
 • MT Højgaard A/S
 • NCC Danmark A/S
 • NIRAS A/S
 • Polypropylen Concrete Design ApS
 • Rambøll Danmark A/S
 • Teknologisk Institut