- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Eurocode glaskonstruktioner (S-1900-4)

Udvalget arbejder med standardisering af glaskonstruktion på nationalt og europæisk niveau.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde på området for glaskonstruktioner. Med reference til dansk lovgivning er det udvalgets primære opgave at være med at udarbejde Eurocode for glaskonstruktioner dvs. glas brugt til bærende konstruktioner, med tilhørende nationale anneks. 

Udvalget deltager aktivt i de danske og europæiske fora, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på beregningsregler og den færdige eurocode med udgangspunkt i dansk praksis og dine erfaringer på området. Til dette arbejde hører også sikring af at danske regler ikke er i konflikt med den europæiske lovgivning, at der afgives kommentarer på forslag til standarder og at der meldes tilbage til myndigheder og CEN.

Sekundært er det udvalgets opgave at gennemføre projektorienterede opgaver (fx oversættelser, analyser, udarbejdelse af specifikationer og vejledninger) for og finansieret af myndigheder og andre interessenter.

Endeligt er det udvalgets opgave at besvare spørgsmål fra myndigheder, interessenter og brugere og sikre videndeling og formidling samt informere brugere af eurocode gennem kurser, nyhedsbreve, artikler og anden formidling.

Udvalget deltager aktivt i arbejdsgruppen CEN/TC 250/WG 03 Structural Glass. Europa Kommissionen har givet CEN et nyt mandat for udvikling af en eurocode for glaskonstruktioner. Dette arbejde er igangsat og den europæiske arbejdsgruppe har på nuværende kortlagt det teoretiske grundlag, hvor på en eurocode for glaskonstruktioner kan udarbejdes. Derefter starter arbejdet med at selve udviklingen af eurocodes for glaskonstruktioner. Arbejdet løber frem til 2017-18.

Standarder udarbejdes med relation til:

  • Bygningsreglementet, der administreres af Energistyrelsen.
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Glasleverandører og -producenter, rådgivende ingeniører, forskning og uddannelse.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
  • Velux A/S Panes