Udvalg

Forebyggelse af kriminalitet inden for byggeri og anlæg (S-327)

Udvalget arbejder med standarder inden for forebyggelse af kriminalitet gennem byplanlægning og bygnings design.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Marika Englen 1635X489 Neu

Kontakt

Marika Englén
Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde på området forebyggelse af kriminalitet gennem byplanlægning og bygnings design.

Udvalget deltager aktivt i CEN TC 325 Prevention of crime by urban planning and building design for at opnå indflydelse på og videnhjemtagning gennem de færdige standarder og regler. Desuden deltages der, i relevant omfang, i de underliggende arbejdsgrupper, der arbejder med standarder for terminologi, byplanlægning, bygningers design (lejligheder, skoler, tankstationer, forretninger og kontorer), offentlige transportfaciliteter samt lejligheder med henblik på forebyggelse af kriminalitet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører og arkitekter, bygherrer, forsikringsselskaber, Det Kriminalpræventive råd, virksomheder, der producerer og sælger udstyr til sikring af bygninger (låse, gitre, alarmer m.v.) samt virksomheder, der producerer og sælger bygningsudstyr (vinduer, døre m.v.).

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • VELUX A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.