Måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer (S-222)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det europæiske såvel som det internationale standardiseringsarbejde inden for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer.

Udvalget deltager aktivt i den europæiske, tekniske komité CEN TC 176 Heat meters og har desuden formandskabet i komitéen. Dette giver dig, som udvalgsmedlem, stor mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder.

I komitéen udarbejdes der standarder for varmemålere til fjernvarme, for både det fysiske- og det måletekniske område. I øjeblikket arbejdes der på at tage højde for det kommende MID-direktiv (Measurement Instrument Directive).

Desuden følger udvalgets arbejdsgruppe: S 222/WG 2 arbejdet i CEN/TC 176/WG 2 lige såvel som udvalgets arbejdsgruppe: S 222/WG 8 aktivt følger arbejdet i CEN/TC 92 Water Meters og holder sig orienteret om arbejdet i ISO/TC 30 Fluid flow in closed conduits.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, prøvning/certificeringsinstitutter, producenter, myndigheder og brancheorganisationer.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Danfoss A/S
  • Emco Controls A/S
  • Force Technology
  • Kamstrup A/S
  • Miitors ApS
  • Teknologisk Institut