Måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer (S-222)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det europæiske såvel som det internationale standardiseringsarbejde inden for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer.

Udvalget deltager aktivt i den europæiske, tekniske komité CEN TC 176 Heat meters og har desuden formandskabet i komitéen. Dette giver dig, som udvalgsmedlem, stor mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder.

I komitéen udarbejdes der standarder for varmemålere til fjernvarme, for både det fysiske- og det måletekniske område. I øjeblikket arbejdes der på at tage højde for det kommende MID-direktiv (Measurement Instrument Directive).

Desuden følger udvalgets arbejdsgruppe: S 222/WG 2 arbejdet i CEN/TC 176/WG 2 lige såvel som udvalgets arbejdsgruppe: S 222/WG 8 aktivt følger arbejdet i CEN/TC 92 Water Meters og holder sig orienteret om arbejdet i ISO/TC 30 Fluid flow in closed conduits.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, prøvning/certificeringsinstitutter, producenter, myndigheder og brancheorganisationer.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Emco Controls A/S
  • Force Technology
  • Kamstrup A/S
  • Miitors ApS
  • Teknologisk Institut