Varmepumpe- og airconditionanlæg (S-221)

Udvalget arbejder med standarder for varmepumpe- og airconditionanlæg.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det europæiske standardiseringsarbejde på området varmepumpe- og airconditionanlæg. 

Udvalget har udarbejdet danske standarder på området, men er nu dansk følgegruppe for den europæiske komité CEN/TC 113 Heat pumps and airconditioning units. Komitéen arbejder med standarder for varmepumper i forskellige udformninger som for eksempel ”luft - vand", og opstiller krav og prøvemetoder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, elnetselskaber, forbrugere, myndigheder samt testlaboratorier.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Nilan A/S
  • Teknologisk Institut
  • Vølund Varmeteknik