Udvalg

Vejudstyr (S-349)

Udvalget varetager det danske og det europæiske standardiseringsarbejde på området Vejudstyr, herunder vejskilte, vejmarkering, vejbelysning, trafiksignaler, støjskærme, autoværn, lysmaster, blændingsudstyr og udstyr til parkeringskontrol.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Helle Harms 1635X489 Neu
Næste møde
01 jan

Kontakt

Helle Harms
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21

Arbejdsområde

Udvalget varetager det danske og det europæiske standardiseringsarbejde på området Vejudstyr, herunder vejskilte, vejmarkering, vejbelysning, trafiksignaler, støjskærme, autoværn, lysmaster, blændingsudstyr og udstyr til parkeringskontrol.

Til sikring af dansk indflydelse på den europæiske regulering deltager udvalget aktivt i CEN/TC 50 Lysmaster og CEN/TC 226 Vejudstyr.

Området  er reguleret af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, herunder danske Vejregler og det europæiske Byggevaredirektiv vedrørende CE-mærkning af produkter.

En helt central opgave for udvalget er implementering af CE-produktstandarderne i dansk lovgivning, vedligeholdelse af disse og deres referencestandarder samt tilbagetrækning af overlappende danske standarder og normer.

Gennemførelse af projektorienterede opgaver på området for og finansieret af myndigheder og andre interessenter.

Videndeling, formidling og information til brugerne af standarderne

Med udgangspunkt i dansk praksis og erfaringer på området er det udvalgets opgave at påvirke danske og europæiske fora for derigennem at opnå indflydelse på de færdige standarder og regulering.

Formanden for udvalget leder møderne og er ansvarlig for udvalgets generelle arbejde i samarbejde med udvalgets DS sekretær.

Til sikring af udvalgets ansvarsområder, beslutninger og opfølgning er der udpeget (blandt udvalgets medlemmer) ansvarlige for danske interessenter på områderne:

 • Vejafmærkninger
 • Vejbelysning
 • Trafiksignaler
 • Støjskærme
 • Autoværn. 

Afhængig af områdernes aktualitet, kan der efter behov nedsættes projektorienterede arbejdsgrupper.

En arbejdsgruppe ledes af den af udvalget udpegede områdeansvarlige, der refererer til udvalget. Afhængig af opgave, deltager udvalgets DS sekretær i møderne.

En arbejdsgruppe kan efter aftale med udvalgsformanden og DS supplere sig med en ekstern ekspertise til løsning af en afgrænset opgave. Den eksterne ekspertise er ikke medlem af udvalget.

Virksomheder i industrien for vejudstyr deltager således i eksisterende arbejdsgrupper, der følger arbejdet i CEN/TC 226 WG 1 til 4.

Området henvender sig til styrelser under Transportministeriet, kommunale vejbestyrelser, rådgivende ingeniører og konsulenter, producenter, entreprenører notificerede prøvnings- og certificeringsorganer, brancheoplysningsforbund, brancheforeninger, og endvidere til universiteter (FoU og undervisning).

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Det er vigtigt, at en offentlig bygherre er med til at præge standarderne. Vi har en praktisk erfaring samt viden om, hvornår fx krav til ydeevne for en byggevare skal være "høje eller lave", set i forhold til selve anvendelsesområdet for byggevaren.
Det netværk man får med deltagerne i standardiseringsarbejdet, er en stor hjælp i dagligdagens opgaver.

Charlotte Sejr, Fagansvarlig, Vejdirektoratet

Deltagere

 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI
 • Force Technology
 • Kai Sørensen
 • Swarco Technology
 • TL Engineering
 • Vejdirektoratet
 • We Power A/S