Udvalg

Elektriske kabler (S-520)

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Maria Banck 1635X489 Neu
Næste møde
06 okt

Kontakt

Maria Gabriella Banck
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mb@ds.dk
T: 39 96 61 81

Arbejdsområde

Som medlem af udvalg S-520 får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering af isolerede ledere, kabler og fleksible ledninger samt deres tilbehør for høj- og lav spænding med undtagelse af telekommunikation, som dækkes af andre udvalg. 

Udvalgsarbejdet dækker design, afprøvning samt vejledninger for anvendelse af isolerede elektriske strøm- og kontrolkabler, tilbehør samt kabelsystemer til anvendelse i ledninger, el-produktion, distribution og transmission. Mere konkret fokuserer udvalget på samlingsmetoder, termineringstyper samt test af kablers brandtekniske karakter, såsom flammeudbredelse, modstandsdygtighed over for brand, røgudvikling og dannelsen af korrosionsfarlige stoffer under brand. Endelig behandler udvalget standarder vedrørende nominel strømbelastning og tilladelige kortslutningsstrømme for kabler.

Standardiseringsarbejdet er af horisontal karakter, dvs. at de standarder, som udvalget behandler, anvendes i alle de komiteer, hvor de ovennævnte kabler indgår. 

Udvalget følger aktivt den europæiske tekniske komite CLC/TC 20 Electric cables og den internationale tekniske komite IEC/TC 20 Electric cables, hvilket giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få indflydelse på og viden om de færdige standarder og regler.

Som udvalgsmedlem har du desuden mulighed for selv at deltage aktivt i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, de tekniske komiteer, der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Kabelproducenter og –importører samt distributører af kabler.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Force Technology
  • Green Power Denmark
  • NKT Denmark A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.