Udvalg

Miljøundersøgelser (S-471)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for miljøundersøgelser med fokus på biologiske og kemiske analysestandarder for vand og jord, samt miljøkemiske undersøgelser i vand, sediment, slam, jord og affald.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Maria Banck 1635X489 Neu
Næste møde
07 nov

Kontakt

Maria Gabriella Banck
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mb@ds.dk
T: 39 96 61 81

Arbejdsområde

Som udvalgsmedlem får du mulighed for at præge udviklingen af nationale, europæiske og internationale standarder på området for miljøundersøgelser. Området omfatter biologiske og kemiske analysestandarder for vand og jord, samt miljøkemiske undersøgelser i vand, sediment, slam, jord og affald. 

Udvalgsarbejdet understøtter lovgivningen på de pågældende områder, herunder direktiver som drikkevandsdirektivet og vandrammedirektivet samt nationale bekendtgørelser og vejledninger. 

På det nationale niveau udarbejdes der nogle få danske vandstandarder, men langt de fleste danske standarder implementeres som ISO- eller CEN-standarder. 

På det europæiske og internationale niveau følger udvalget de europæiske og internationale komitéer og arbejdsgrupper og deltager aktivt i udarbejdelsen af standarder på områderne.

På jordområdet følger udvalget den tekniske komité ISO/TC 190 Soil Quality, og på vandområdet følger udvalget arbejdet i CEN/TC 230 Water analysis og ISO/TC 147 Water quality. For slamområdet følger udvalget CEN/TC 308 Characterization of sludges, CEN/TC 444 Test methods for environmental characterization of solid matrices samt ISO/TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal. For gødningsområdet følger udvalget arbejdet i CEN/TC 260 Fertilizers and liming materials.

Desuden koordinerer udvalget tværgående opgaver og videreformidler dem til de øvrige standardiseringsudvalg på miljøområdet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder og virksomheder inden for prøvetagning og analyse af jord, vand og slam. 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • DHI A/S
  • Eurofins Miljø A/S
  • Miljøstyrelsen

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.