Termisk solenergi (S-213)

Udvalget arbejder med udviklingen af standarder for solfangere, solvarmesystemer og lagertanke.

Arbejdsområde

Udvalgets arbejde omhandler standardisering af solfangere, solvarmesystemer, lagertanke og andre relaterede komponenter samt krav til prøvemetoder. Udvalget deltager aktivt i flere af de internationale arbejdsgrupper, hvor de danske udvalgsmedlemmer er med til at påvirke udformningen af standarderne.

P.t. arbejdes der på at gøre de europæiske standarder internationale, så de får en større udbredelse. Derudover følger det danske udvalg en række relaterede EU-projekter, fx Solar Keymark.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, leverandører, rådgivende ingeniører, konsulentvirksomheder, myndigheder, brancheorganisationer og forskningsinstitutioner.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Arcon-Sunmark A/S
  • Savosolar ApS
  • VedvarendeEnergi
  • Aalborg CSP A/S