Automatisk datafangst (S-444)

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af teknikker inden for automatisk identifikation og datafangst.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Tomas Lundstroem 1635X489

Kontakt

Tomas Lundstrøm
Konsulent | Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: tol@ds.dk
T: 39 96 62 19

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge både europæiske og internationale standarder inden for området.

På det europæiske plan følger udvalget CEN/TC 225 AIDC technologies, som bl.a. beskæftiger sig med:

  • Automatisk identifikation og datafangst (stregkode, RFID og OCR)
  • Den nødvendige data arkitektur, herunder sikring af dataadgang
  • Afvigelses- og ydeevnetestspecifikationer
  • Normativ og informativ vejledning til anvendelser af AIDC systemer, herunder både tekniske og samfundsmæssige aspekter

På det internationale plan følger udvalget ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques, som er ansvarlig for over 100 internationale standarder inden for området:

  • Standardisering af dataformater, datasyntakser, datastrukturer, kodning samt teknologier til processen med automatisk identifikation og datafangst (stregkode og RFID), som
  • Anvendes i industri-interne applikationer, internationale handelsudvekslinger samt i mobile applikationer.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Private virksomheder, forbrugerorganisationer samt myndigheder.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Foreningen for automatisk identifikation i Danmark

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.