Automatisk datafangst (S-444)

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af teknikker inden for automatisk identifikation og datafangst.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge både europæiske og internationale standarder inden for området.

På det europæiske plan følger udvalget CEN/TC 225 AIDC technologies, som bl.a. beskæftiger sig med:

  • Automatisk identifikation og datafangst (stregkode, RFID og OCR)
  • Den nødvendige data arkitektur, herunder sikring af dataadgang
  • Afvigelses- og ydeevnetestspecifikationer
  • Normativ og informativ vejledning til anvendelser af AIDC systemer, herunder både tekniske og samfundsmæssige aspekter
På det internationale plan følger udvalget ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques, som er ansvarlig for over 100 internationale standarder inden for området:
  • Standardisering af dataformater, datasyntakser, datastrukturer, kodning samt teknologier til processen med automatisk identifikation og datafangst (stregkode og RFID), som
  • Anvendes i industri-interne applikationer, internationale handelsudvekslinger samt i mobile applikationer.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Private virksomheder, forbrugerorganisationer samt myndigheder.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Rfid I Danmark