Udvalg

E-udbud og E-indkøb (S-823)

Udvalget udvikler internationale standarder, der skal forenkle elektroniske udbud og elektroniske indkøb for virksomheder og det offentlige.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?

Arbejdsområde

Udvalget udvikler standarder til at understøtte elektronisk udveksling i alle dele af udbuds- og indkøbsprocesser, dvs. sikre fælles sprog i dataudveksling lige fra udbudsbekendtgørelse til kontrakt. Tilsvarende i indkøbsfasen lige fra beslutningen om, hvilken vare man vil have, til den er betalt elektronisk.

Målet med standarderne er at sikre fastholdelse og udveksling af data og af historik, uanset hvilket udbuds- eller indkøbssystem man arbejder med, så både ordregiver og tilbudsgiver kan anvende systemerne enkelt og sikkert. 

Det er udvalgets opgave at deltage i udviklingen af de europæiske standarder, som sikrer, at vi i Danmark og EU kan udbyde eller byde på opgaver – uden problemer. Og at vi kan købe ind på tværs af grænserne, uden at systemerne er en hindring. 

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det europæiske arbejde. Læs mere her:

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • ebConnect ApS
  • Erhvervsstyrelsen
  • GS1 Denmark
  • KMD A/S
  • mySupply ApS
  • Skatteforvaltningen
  • Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.