Multimediekodning (S-443)

Udvalget beskæftiger sig med standarder indenfor kodning af lyd, billede, multimedie og hypermedie information. To af de vigtigste standarder inden for området er ISO/IEC MPEG og ISO/IEC JPEG.

Arbejdsområde
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.Deltagere
  • DTU - Fotonik