Multimediekodning (S-443)

Udvalget beskæftiger sig med standarder indenfor kodning af lyd, billede, multimedie og hypermedie information. To af de vigtigste standarder inden for området er ISO/IEC MPEG og ISO/IEC JPEG.

Arbejdsområde
Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:Deltagere
  • DTU - Fotonik