Sprog og operativsystemer (S-442)

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af sprog og operativsystemer samt data management.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering af programmeringssprog, operativsystemer, data management samt omgivende miljøer og snitflader.

Udvalget følger arbejdet i to internationale komitéer;

ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces, der primært beskæftiger sig med:

  • Standardisering af programmeringssprog, primært C og C++
  • Sproguafhængige specifikationer, der understøtter en smidigere forbindelse programmeringssprog og systemtjenester samt større samspil mellem programmer skrevet i forskellige sprog.

ISO/IEC JTC1/SC 32 Data management and interchange, der primært beskæftiger sig med:

  • Datadomæner, datatyper og datastrukturer
  • Databasesprog, services og protokoller til vedvarende lagring, samtidig adgang, samtidig opdatering og udveksling af data;
  • Metadata
  • Interoperabilitet

Herunder kan du læse mere om de to komitéer, der organiserer det internationale arbejde, som udvalget følger:

Målgruppe

Tekniske uddannelsesinstitutioner, softwarevirksomheder, rådgivnings- og konsulentvirksomheder samt brancheforeninger.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
  • DTU - Compute
  • RAP
  • Tf Informatik/Thomas Frisendal