Kraner og løfteplatforme (S-353)

Arbejdsområde

Udvalgets område er standardisering for kraner. Dette omfatter mestendels europæiske standarder for sikkerhed ved kraner med relation til maskindirektivet. Kraner fremstillet efter disse standarder skal have uhindret adgang til det indre europæiske marked.

Arbejdsprogrammet omfatter standarder for de hyppigst benyttede typer af kraner, bl.a. mobile kraner, lastbilkraner, tårnkraner og portalkraner.

Hertil kommer standarder for generelle aspekter i forbindelse med kraner, bl.a. terminologi, belastningseffekt, betjening og lastbegrænsningsanordninger. Kraner benyttes i stor udstrækning i danske virksomheder i fremstillingserhvervene, bygge- og anlægssektoren og transporterhvervene. Der er en del danske fabrikanter af kraner.

Standarderne fokuserer især på detaljerede krav og anvisninger til den enkelte krantype, bl.a. grundlæggende maskinkonstruktion, drivsystem, betjeningsanordninger, stabilitet, afskærmning samt adgangs- og opholdsforhold. Standarderne bidrager således til forbedring af sikkerheden ved brug af kraner.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:Deltagere
  • Arbejdstilsynet
  • Danish Crane Building A/S
  • HMF Group A/S
  • Konecranes Demag A/S
  • Krøll Cranes A/S
  • Liftra ApS
  • Sawo A/S
  • Sørensen Hydraulik, Zweignieder Lassung, Ulfborg