Udvalg

Cykler inklusive elcykler samt små elektriske køretøjer (S-875)

Udviklingen af cykler er gået hurtigt de senere år – især pga. diverse sportscykler og eldrevne cykler, som også inkluderer eldrevne ladcykler. I Danmark har det i en periode været lovligt at køre på bl.a. elektriske løbehjul i det offentlige rum.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Pernille Tebina 1635X489 Neu

Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Arbejdsområde

Cykler inklusive elcykler og tilhørende dele

Udviklingen af cykler er gået hurtigt de senere år – især pga. diverse sportscykler og eldrevne cykler, som også inkluderer eldrevne ladcykler. De nye typer cykler kræver, at der tænkes på flere former for sikkerhed end blot de traditionelle. Derfor er der behov for nye standarder og revisioner af eksisterende standarder bl.a. i relation til sikkerhed i forhold til de batterier der anvendes i cyklerne, sikkerheden ved el-ladcykler samt mountainbikes med og uden el-drift.

Kravene for de eldrevne cykler (EPACs - Electrically power assisted cycles) findes i en del til en serie af standarder for almindelige cykler, inklusive alle delene. For at standarderne kan tage højde for de nye typer cykler, er der nu også blevet udarbejdet en standard for eldrevne mountainbikes. Derudover er der i Europa nedsat en arbejdsgruppe for ladcykler samt en arbejdsgruppe, som skal revidere standarden for cykellåse, der formodentlig også kommer til at involvere elektroniske cykellåse. Desuden er det besluttet, at der skal udvikles en standard for anvendelse af kompositmaterialer til cykler.

Små elektriske køretøjer

I Danmark har det i en periode været lovligt at køre på bl.a. elektriske løbehjul i det offentlige rum. Men andre personlige elektriske transportmidler har længe været brugt i offentlige rum og i takt med, at de personlige elektriske transportmidler bliver mere og mere komplicerede, stiger antallet af ulykker – nogle endda med døden til følge.

Derfor er der behov for standarder, der kan sætte klare rammer for sikkerhed, så de elektriske transportmidler overholder lovgivningen for transportmidler i den offentlige trafik, og så transportmidlet i sig selv bliver sikkert og fx ikke kan gå i brand ved en kortslutning, ikke sætter i gang af sig selv, at man ikke får stød, at transportmidlet kan tåle at køre i vand osv.

Det er ikke intentionen at gøre disse transportmidler sikre ved brug i trafikken via standardisering, men standarderne skal sikre, at produkterne ikke er farlige i sig selv. Standarderne bør bl.a. stille krav til pålidelighed i forhold til kontrol af fart og styring samt maksimumfart. For at kunne verificere at kravene overholdes, er det også nødvendigt at udvikle testmetoder.

Udbytte

Som medlem af S-875 får du mulighed for at følge og påvirke det internationale og europæiske standardiseringsarbejde både for fremtidens cykler og personlige e-køretøjer og deres sikkerhed. Du får ligeledes indsigt i og en forståelse for standardernes betydning i det europæiske og internationale standardiseringsarbejde for cykler og e-køretøjer. Da standardiseringsarbejdet for elcykler er på et relativt tidligt stadie og for personlige e-køretøjer stadig i sin ’vorden’, er der en unik mulighed for at sætte fingeraftryk på de kommende standarder inden for områderne. Som medlem af S-875 får du også adgang til både nationale, europæiske og internationale eksperter og på det måde udvidet dit faglige netværk. For virksomheder kan tidlig viden inden for området styrke konkurrenceevnen. Endeligt giver et medlemskab af S-875 dig gratis adgang til alle udgivne og implementerede standarder inden for området.

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde.

Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, forhandlere, importører, testlaboratorier, myndigheder og forbrugere.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • A. Winther A/S
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Færdselsstyrelsen
  • Promovec A/S
  • Ul International Demko A/S
  • Varefakta

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.