Udvalg

Jernbaneudstyr (S-268)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for højhastigheds- og konventionelle jernbaner.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Per Velk 1635X489 Neu
Næste møde
18 nov

Kontakt

Per Velk
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge det nationale og europæiske standardiseringsarbejde inden for jernbaneudstyr. Udvalget arbejder på at sikre, at der udarbejdes harmoniserede standarder under direktiverne for højhastigheds- (96/48/EC) og konventionelle jernbaner (01/16/EC).

Udvalget beskæftiger sig med standarder for terminologi og sikkerhedsdimensioner på områderne: control/command, signalering, telematikudstyr, trafikdrift og -styring (herunder personale), støj samt rullende materiel. Standarderne udarbejdes i overensstemmelse med specifikationerne fra TSI (Technical Specification for Interoperability).

Udvalget følger det europæiske standardiseringsarbejde i CEN/TC 256 Railway Applications. I denne komité arbejdes der med standardisering af jernbaneudstyr for gods- og passagertransport i Europa. Hovedformålet er at sikre fælles tekniske specifikationer for et fælles europæisk marked for jernbaneudstyr, samt at bidrage til interoperabiliteten af det trans-europæiske jernbanenet.

Udvalget deltager desuden aktivt i komitéens 3 underliggende arbejdsgrupper, der omhandler den europæiske standardisering af spor, hjul og bogier samt bremser. Dette giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, myndigheder, brancheorganisationer, Banestyrelse og DSB.

 

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Banedanmark
  • DSB Drift Togteknik
  • Plasser Scandinavia A/S
  • Rockwool B.V.
  • Trafikstyrelsen