Mikrobiologi (S-436)

Udvalget bidrager til udvikling af standarder for prøveudtagnings- og analysemetoder til mikrobiologiske undersøgelser inden for fødevare- og foderstofområdet.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale og europæiske standardisering på området mikrobiologi.

I en verden med global handel er det vigtigt, at den enkelte kunde, og det enkelte lands myndigheder kan sikre sig, at en fødevare overholder de ønskede krav, og ellers kan afvises. Dette kan kun lade sig gøre, såfremt de metoder der bliver benyttet til at analysere fødevaren, er troværdige, validerede og direkte sammenlignelige.

Udvalget arbejder med prøveudtagnings- og analysemetoder til mikrobiologisk undersøgelse inden for fødevare- og foderstofområdet.

Der udarbejdes både horisontale metoder – det vil sige metoder, som kan anvendes på en lang række fødevarer - og metoder for forskellige grupper af fødevarer som for eksempel mælk, kød, kornprodukter og foderstoffer.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Chr. Hansen A/S
  • Eurofins- Steins Laboratorium A/S
  • Qiagen Aarhus A/S