Postservice (S-194)

Udvalget arbejder med standarder inden for postservice.

Arbejdsområde
Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge standarder inden for postservice området. Teknologisk udvikling, kundernes ændrede behov samt liberalisering af markedet og den dertilhørende øgede konkurrence, karakteriserer en postsektor under stor forandring. Derfor fokuserer udvalgsarbejdet på at udvikle standarder, der gør det lettere at imødekomme disse forandringer, og derved sikre branchen en optimal konkurrenceevne i den europæiske industri.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Du kan læse mere om det europæiske standardiseringsarbejde inden for postområdet på følgende link: http://www.centc331.eu

Målgruppe

Myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer og producenter inden for postserviceområdet.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Post Nord Danmark
  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen