Privat Vagtservice (S-825)

Udvalget arbejder med standardisering for private vagtservices, og som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde.

Arbejdsområde

Udvalget arbejder med standardisering for private vagtservices, og som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale og internationale standardiseringsarbejde.

Arbejdet blev initieret af Østrigs nationale standardiseringsorganisation med støtte fra COESS (Confederation of European Security Services) og målet er at øge kvaliteten af de ydelser indenfor privat vagtservice samt at udvikle guidelines for såvel private som offentlige købere af disse ydelser. Herudover er det et andet mål at samle branchen i en fælles forståelse og med et fælles mål for at skabe større gennemsigtighed for alle parter.

Udvalget følger den internationale tekniske komité CEN/TC 439 Private Security Services, der beskæfter sig med at udvikle en standard, som man ønsker fremover kan definere kvaliteten af ydelser og derfor nuancere købsbeslutninger i relation til ydelserne i modsætning til nu, hvor der er tendens til udelukkende at fokusere på pris. Det er målet at gøre det klart og enkelt også for små og mellemstore virksomheder at eksportere disse ydelser til andre europæiske lande. Endelig ønsker man at standarden vil kunne bruges til at styrke lovgivningen på området.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

  • Critical Infrastructure ProtectionPris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • SBA
  • SikkerhedsBranchen
  • Vagt- og Sikkerhedsfunktionærenes Landssammenslutn