Udvalg

Pyrotekniske artikler (S-400)

Udvalget arbejder med standarder for fyrværkeri, teaterfyrværkeri, pyrotekniske artikler til køretøjer og andre pyrotekniske artikler.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Mette Sandager 1635X489 Neu

Kontakt

Mette Juul Sandager
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mjs@ds.dk
T: 39 96 62 05

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge europæiske og nationale standarder inden for fyrværkeri, teaterfyrværkeri, pyrotekniske artikler til køretøjer og andre pyrotekniske artikler. Udvalgsarbejdet har særligt fokus på sikkerhedsaspektet ved brug af artiklerne og arbejder sammen med adskillige europæiske arbejdsgrupper inden for CEN TC 212, for at udvikle et sæt harmoniserede standarder.

Udvalget arbejder med et mandat for EU. Mandatet henstiller til, at standarderne for fyrværkeri EN 15947 Fireworks, herunder særligt del 2, 3 og 5, skal kunne tage højde for og skelne mellem forskellige fyrværkerityper (batterier og kombinationsfyrværkeri) og deres testmetoder, i henhold til underlagets eller fikseringspunktets beskaffenhed.
Udover den europæiske komite følger udvalget det internationale arbejde i ISO/TC 264 Fireworks.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Målgruppe

Sikkerhedsmyndigheder, virksomheder og brancheorganisationer inden for det pyrotekniske område.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Fyrværkeribrancheforeningen
  • Fyrværkerieksperten A/S
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Winchester Industrial Service v/ V. Parbst & Søn

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.