Servicehunde (S-844)

Udvalget for tjenestehunde (førerhunde inkluderet) beskæftiger sig med udviklingen af et ensartet grundlag for træning af tjenestehunde i Europa.

Arbejdsområde

Man ønsker at adressere hundetræning og assistance, hundepleje og velfærd, professionel håndtering og adfærd, kompetencer, uddannelse m.m.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde, som foregår i CEN TC 452 "Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences".

Målgruppe

Organisationer, der beskæftiger sig med at træne tjenestehunde, indkøbere af disses tjeneste.


Pris:

Kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.Deltagere
  • Dansk Blindesamfund
  • Sth-Servicehunde Til Handicappede