Skibs- og marineteknologi (S-262)

Standardisering af dimensionering, konstruktionsdele, metoder og teknologi, brugt i forbindelse med skibsbygning og drift af skibe.

Arbejdsområde

Danmark er en af verdens største søfartsnationer og har interesser i mange af de teknologier, som til stadighed udvikles inden for skibsfarten. Udvalgets fokus er at følge med i det store internationale udvalg ISO TC 8 Ships and marine technology.  ISO TC 8 er således ansvarlig for mere end 300 standarder inden for design, konstruktionselementer, udstyrsdele, udstyr, metoder og teknologi. Desuden er TC 8 ansvarlig for standarder inden for marine miljømæssige forhold, der anvendes til skibsbygning og drift af skibe, inklusiv sejlskibe, skibe til indre vandveje, offshore-strukturer, skibs-kaj interface og alle andre marine strukturer, der er underlagt FN-organisationen IMO´s krav.

I mange tilfælde understøtter disse tekniske standarder de mere funktionelle krav i IMO´s konventioner.

Udvalget har aktive medlemmer i arbejdsgrupper der skriver helt konkrete standarder i ISO TC 8.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.


Deltagere
 • Alfa Laval Aalborg A/S
 • CRALOG A/S
 • Dancompliance ApS
 • Danelec Marine A/S
 • Danske Maritime
 • Danske Rederier
 • DEIF A/S
 • DTU Elektro, Danmarks Tekniske Universitet
 • Green Instruments A/S
 • Hempel A/S
 • PRES-VAC ENGINEERING A/S
 • Rockwool International A/S
 • Søfartsstyrelsen
 • Viking Life-Saving Equipment