Skibs- og marineteknologi (S-262)

Standardisering af dimensionering, konstruktionsdele, metoder og teknologi, brugt i forbindelse med skibsbygning og drift af skibe.

Arbejdsområde

Danmark er en af verdens største søfartsnationer og har interesser i mange af de teknologier, som til stadighed udvikles inden for skibsfarten. Udvalgets fokus er at følge med i det store internationale udvalg ISO TC 8 Ships and marine technology.  ISO TC 8 er således ansvarlig for mere end 300 standarder inden for design, konstruktionselementer, udstyrsdele, udstyr, metoder og teknologi. Desuden er TC 8 ansvarlig for standarder inden for marine miljømæssige forhold, der anvendes til skibsbygning og drift af skibe, inklusiv sejlskibe, skibe til indre vandveje, offshore-strukturer, skibs-kaj interface og alle andre marine strukturer, der er underlagt FN-organisationen IMO´s krav.

I mange tilfælde understøtter disse tekniske standarder de mere funktionelle krav i IMO´s konventioner.

Udvalget har aktive medlemmer i arbejdsgrupper der skriver helt konkrete standarder i ISO TC 8.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:Deltagere
 • Alfa Laval Aalborg A/S
 • CRALOG A/S
 • Dancompliance ApS
 • Danelec Marine A/S
 • Danske Maritime
 • Danske Rederier
 • DEIF A/S
 • Desmi Ocean Guard A/S
 • DTU Elektro, Danmarks Tekniske Universitet
 • Force
 • Green Instruments A/S
 • Hempel A/S
 • MAN Energy Solutions
 • Miljøstyrelsen
 • PRES-VAC ENGINEERING A/S
 • R&R Consult
 • Rockwool International A/S
 • Søfartsstyrelsen
 • Viking Life-Saving Equipment