Anæstesiudstyr (S-104)

Udvalget arbejder med standardisering af samlingerne for anæstesiapparaturer, trachealtuber, respiratorer, terminologien inden for anæstesiområdet, medicinske gassystemer og sugeudstyr.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for anæstesiapparatur. Området omfatter samlingerne for anæstesiapparaturer, trachealtuber, respiratorer, terminologien inden for anæstesiområdet, medicinske gassystemer og sugeudstyr.
 
Udvalget arbejder på at sikre, at der udarbejdes harmoniserede standarder under direktivet for medicinsk udstyr (93/42/EEC). Derudover arbejdes der på at påvirke indholdet i de internationale ISO-standarder.

Udvalget udøver indflydelse gennem aktiv deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde i CEN/TC 215 Respiratory and anaesthetic equipment og det internationale standardiseringsarbejde i ISO/TC 121 Anaesthetic and respiratory equipment. Dette giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for at få indflydelse på de færdige standarder.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, Sundhedsvæsnet og hospitaler.


Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Ambu A/S
  • Müller Gas Equipment A/S
  • Rigshospitalet