Udvalg

Bioteknologi (S-809)

Udvalget udvikler standarder inden for prøveudtagnings- og analysemetoder til bioteknologiske undersøgelser.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Jeanett Fleron 1635X489 Neu
Næste møde
10 jun

Kontakt

Jeanett Fleron
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Arbejdsområde

Forskning inden for bioteknologi er vokset eksplosivt inden for få år, men lovgivningen globalt er ikke fulgt med i samme omfang. Derfor er der i ISO regi påbegyndt et større arbejde med at kortlægge eksisterende termer og definitioner samt metoder inden for bioteknologi for at sikre at der udvikles ens definitioner, prøvetagninger og analyser, der er valide, troværdige og gør resultater direkte sammenlignelige. Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering inden for bioteknologi og få forhåndsviden om standarder inden for dette område. Derudover får du mulighed for at spare med det internationale netværk, der er med til at udvikle standarderne.

Udvalget interesserer sig særligt for prøveudtagning og analysemetoder til biobanker, men der er også mulighed for at følge det internationale arbejde vedr. udviklingen af termer og definitioner, analytiske metoder, bioprocesser og databehandling (inkl. annotation, analyser, validering, sammenlignelighed og integration). 

Arbejdet koordineres under ISO´s komite for bioteknologi og Cen/Cenelec´s fokusgruppe for organ on chip, som du kan læse mere om på flg. link:

Målgruppe

Virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for bioteknologi.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • DTU Sundhedsteknologi
  • H. Lundbeck A/S
  • Herlev Hospital
  • Nationalt Genom Center NGC
  • Novo Nordisk A/S
  • Næstved Sygehus - Region Sjællands Biobank
  • Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling 2034
  • Statens Serum Institut

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.