Udvalg

Hospitals- og plejesenge (S-856)

Der er sket en stor udvikling indenfor området med hospitalssenge, og derfor arbejder udvalget med at opdatere standarden for pleje- og hospitalssenge.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Laerke Hojlund 1635X489 Neu

Kontakt

Lærke Høllund
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: lhd@ds.dk
T: 39966159

Arbejdsområde

Der er sket en stor udvikling indenfor området med hospitalssenge, og derfor arbejder udvalget med at opdatere standarden for pleje- og hospitalssenge, således at krav og testmetoder bliver tilpasset og fortsat er relevante for både producenter, myndigheder og de hjælpere og sundhedspersonale, som benytter produktet. Standarden, som revideres, er IEC 60601-2-52:2009 'Elektromedicinsk udstyr – Del 2-52: 'Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge'.

Det danske udvalg er desuden med til at sikre, at standarden fremover giver patienter og borgere højest mulig sikkerhed samt understøtter de danske forhold og behov.

Udbytte

Når du deltager i udvalget får du indflydelse på fremtidens krav inden for hospitals- og plejesenge både i forhold til generelle krav og krav til testmetoder. Du kan derfor være med til at sikre, standarden fremadrettet tager hensyn til din virksomheds eller organisations behov enten i form af valg af de krav, der stilles, testmetoder, sammenlignelige krav til indkøb, eller at der tages hensyn til en særlig borgergruppe. 

Ved at deltage i arbejdet får du desuden førstehåndskendskab til standardens ændrede indhold, længe inden den publiceres, og kan derved foretage en tidlig tilpasning i forhold til de kommende krav.  

Internationalt arbejde

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne: 

  • IEC/TC 62D/JWG 4
  • ISO/TC 173/JWG 4

Målgruppe

Producenter af senge, kommuner, indkøbere, interesseorganisationer, sundhedsvæsenet, myndigheder inden for sundheds- og socialområdet, regioner, hospitaler, patientforeninger, plejesektoren mv. 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Able nordic a/s
  • Agitek ApS
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Linak A/S
  • Sjællands Universitetshospital - Roskilde - Sygehu
  • Socialstyrelsen
  • Sygehus Lillebælt Vejle

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.