Udvalg

In-vitro diagnostisk udstyr (S-260)

Udvalget arbejder med standardisering der opstiller krav til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Nina Kjar 1635X489 Neu

Kontakt

Nina Kjar
Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: nk@ds.dk
T: 39 96 61 66

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for in vitro medicinsk udstyr. Mange af standarderne har relation til EU lovgivningen på området (98/79/EC). Udvalget beskæftiger sig også med standarder om kvalitetssystemer for hospitalslaboratorier og andre medicinske laboratorier samt anvendelsen af AI indenfor in vitro diagnostisk udstyr.

Det er vigtigt for diagnosticering og behandling af patienterne, at det svar, som laboratoriet afgiver på undersøgelsen af fx en blodprøve, er korrekt. På hospitalslaboratorierne anvendes in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr i forbindelse med undersøgelse af både blod og andre prøver fra patienterne. Det drejer sig om prøvebeholdere, apparatur, reagenser m.v.

Også i private hjem kan der anvendes in vitro diagnostisk udstyr. Det kan fx være de apparater, som sukkersygepatienter anvender, når de selv måler deres blodsukker.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Medicinske laboratorier og lignende.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Bgi Europe A/S
  • DEKS
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Nordsjællands Hospital
  • Radiometer Medical ApS
  • Rigshospitalet
  • Statens Serum Institut

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.