In-vitro diagnostisk udstyr (S-260)

Udvalget arbejder med standardisering der opstiller krav til in vitro diagnostisk medicinsk udstyr.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for in vitro medicinsk udstyr. Mange af standarderne har relation til EU lovgivningen på området (98/79/EC). Udvalget beskæftiger sig også med standarder om kvalitetssystemer for hospitalslaboratorier og andre medicinske laboratorier.

Det er vigtigt for diagnosticering og behandling af patienterne, at det svar, som laboratoriet afgiver på undersøgelsen af fx en blodprøve, er korrekt. På hospitalslaboratorierne anvendes in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr i forbindelse med undersøgelse af både blod og andre prøver fra patienterne. Det drejer sig om prøvebeholdere, apparatur, reagenser m.v.

Også i private hjem kan der anvendes in vitro diagnostisk udstyr. Det kan fx være de apparater, som sukkersygepatienter anvender, når de selv måler deres blodsukker.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Medicinske laboratorier og lignende.


Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Dako Denmark A/S
  • DEKS
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Mayday Solution ApS
  • Nordsjællands Hospital
  • Radiometer Medical ApS
  • Rigshospitalet
  • Statens Serum Institut