Udvalg

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler (S-342)

Udvalget arbejder med standardisering for analyse- og prøvningsmetoder til bedømmelse af desinfektionsmidlers virkning over for bakterier, svampe, sporer, vira mm.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Laerke Hojlund 1635X489 Neu

Kontakt

Lærke Høllund
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: lhd@ds.dk
T: 39 96 61 59

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du viden om og indflydelse på det nationale og europæiske standardiseringsarbejde inden for kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Arbejdsområdet omfatter analyse- og prøvningsmetoder til bedømmelse af desinfektionsmidlers virkning over for bakterier, svampe, sporer, vira mm.

Udvalget udarbejder generelle prøvningsmetoder og metoder, der tager højde for produkternes anvendelsesområder, som enten kan være til medicinsk brug, til veterinær brug eller til anvendelse på fødevareområdet eller hygiejne i husholdninger og på institutioner. Desinfektionsmidler til medicinsk brug omfatter bl.a. midler til desinfektion af medicinsk udstyr herunder instrumenter, midler til almindelig og kirurgisk hånddesinfektion og midler til overfladedesinfektion.

Udvalget deltager aktivt i arbejdet i den europæiske komité CEN/TC 216, Chemical disinfectants and antiseptics og er aktive i de tilhørende arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med desinfektionsmidler og antiseptiske midler i forbindelse med produktion og håndtering af medicin til mennesker, medicin til veterinær anvendelse samt fødevarehygiejne og hygiejne i husholdninger og på institutioner.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

Målgruppe

Producenter, aftagere, kvalitetsansvarlige og risikomanagere, der beskæftiger sig med hygiejne og desinfektion indenfor sygehuse, behandling, veterinærområdet, fødevareområdet, institutioner og husholdninger, farmaceutisk virksomhed samt udvikling og forskning på området.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Statens Serum Institut
  • Teknologisk Institut