Retsmedicin (S-801)

Udvalget arbejder med udvikling af en europæisk ledelsesstandard, der fastlægger kvalitetskrav og retningslinjer for det retsmedicinske og retsvidenskabelige område.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Nina Kjar 1635X489 Neu

Kontakt

Nina Kjar
Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: nk@ds.dk
T: 39 96 61 66

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af internationale standarder indenfor retsmedicin.

Udvalget deltager i det internationale arbejde i ISO/TC 272 – Forensic Sciences, der fastlægger internationale kvalitetskrav og retningslinjer på det retsmedicinske felt. Formålet er at fremme det internationale samarbejde inden for retsmedicin og lette opklaringsarbejdet af kriminalitet på tværs af landegrænser. Der er tale om standardisering af samtlige aktiviteter i den retsmedicinske proces, dvs. fra indsamling af bevismateriale på gerningsstedet og helt frem til den retslige behandling. Udvalget arbejder for at opnå viden om – og sikre sig indflydelse på udviklingen og indholdet af de regelsæt, der etableres.

Arbejdsgrupper

ISO/TC 272 Forensic sciences 

Målgruppe

Standardiseringsarbejdet er relevant for dig, der arbejder inden for alle områder af det retsmedicinske felt.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Min organisation finder det yderst vigtigt at bidrage aktivt og samtidig opnå reel indflydelse på standarder indenfor det kriminaltekniske, forensiske og retsmedicinske område. Dette opnås bedst ved aktiv deltagelse i standardiseringsudvalg.

Michael Hastrup, kvalitetsansvarlig i Rigspolitiet, Nationalt Kriminalteknisk Center

Deltagere

  • National enhed for særlig kriminalitet
  • Retsmedicinsk Institut

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.