Retsmedicin (S-801)

Udvalget arbejder med udvikling af en europæisk ledelsesstandard, der fastlægger kvalitetskrav og retningslinjer for det retsmedicinske og retsvidenskabelige område.

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af internationale standarder indenfor retsmedicin.

Udvalget deltager i det internationale arbejde i ISO/TC 272 – Forensic Sciences, der fastlægger internationale kvalitetskrav og retningslinjer på det retsmedicinske felt. Formålet er at fremme det internationale samarbejde inden for retsmedicin og lette opklaringsarbejdet af kriminalitet på tværs af landegrænser. Der er tale om standardisering af samtlige aktiviteter i den retsmedicinske proces, dvs. fra indsamling af bevismateriale på gerningsstedet og helt frem til den retslige behandling. Udvalget arbejder for at opnå viden om – og sikre sig indflydelse på udviklingen og indholdet af de regelsæt, der etableres.

Arbejdsgrupper

ISO/TC 272 Forensic sciences 

Målgruppe

Standardiseringsarbejdet er relevant for dig, der arbejder inden for alle områder af det retsmedicinske felt.Pris:

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.Deltagere
  • Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut
  • Rigspolitiet Kriminalteknisk Center