Sociale tryghedsalarmer (S-810)

Udvalget arbejder med udvikling af europæiske standarder, der fastlægger retningslinjer for hele servicekæden for sociale tryghedsalarmer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?

Arbejdsområde

Udvalget arbejder med udvikling af en teknisk specifikation, der fastlægger retningslinjer for hele servicekæden for sociale tryghedsalarmer.

Udbytte

Som medlem af S-810 Sociale tryghedsalarmer får du mulighed for at præge udviklingen af den fælles europæiske teknisk specifikation for servicekæden for sociale tryghedsalarmer.

Internationalt arbejde

Udvalget deltager i det europæiske arbejde, der fastlægger kravspecifikationer for samtlige elementer og processer i hele servicekæden for sociale tryghedsalarmer fx etablering, overvågning og opfølgning i forhold til brugeren.

CEN TC 431 Service Chain for Social Care Alarms

Målgruppe

Standardiseringsarbejdet er relevant for dig, der arbejder med sociale tryghedsalarmer fx som producent, leverandør af it og teknisk service, indkøber eller som ansat inden for vagtberedskab, som leder eller medarbejder i sundheds- og plejesektoren eller som repræsentant for patientforeninger eller brugerrepræsentant inden for ældre- og handicapområdet.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

    Aktuelle høringer

    Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.