Stomi- og inkontinenshjælpemidler (S-430)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder vedr. terminologi, produktkrav og prøvningsmetoder for stomi- og inkontinenshjælpemidler.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for stomi- og inkontinenshjælpemidler. Udvalgsarbejdet fokuserer primært på at fastsætte terminologi, definere produktkrav samt bestemme prøvningsmetoder til disse hjælpemidler.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne.

Målgruppe

Producenter, leverandører, indkøbere, brugere samt sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet.

Pris

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.


Deltagere
  • Abena Produktion A/S
  • Coloplast A/S
  • Essity Denmark A/S
  • Kontinensforeningen
  • Landsforeningen Ældre Sagen
  • Stomiforeningen Copa v/Henning Granslev