Tatovering (S-815)

Arbejdsområde

Som medlem af dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af europæiske standarder inden for tatovering. Udvalget deltager i det europæiske arbejde i CEN/TC 435 – Tattooing services, der udvikler de nye standarder, som fastlægger kvalitetskrav og retningslinjer for tatoveringspraksis i europæisk sammenhæng.

Standarderne specificerer krav til udførelse af hygiejnisk tatovering, specielt med hensyn til jobbeskrivelse, uddannelse, personlig hygiejne, vaccination, førstehjælp og instruktioner til rengøring og desinfektion af udstyr. Endvidere vil procedurer for renholdelse og desinfektion af hænder og hud, sterilisering samt forberedelse og udførelse af tatoveringsprocessen være omfattet. Endelig vil standarderne indeholde krav til lokalernes indretning og faciliteter.

Initiativet til at udvikle standarderne er taget af EU-Kommissionen og udvalget arbejder for at opnå viden om - og indflydelse på udvikling og indhold af de regelsæt, der etableres. Der er dansk interesse for at standarderne kan bruges som grundlag for certificeringer.

Denne standard specificerer krav til udføres hygiejnisk tatovering, e. g. job specifikation, uddannelse, personlig hygiejne, vaccination, efterbehandling, førstehjælp, passende faciliteter og instruktioner til rengøring og desinfektion af udstyr. Endvidere vil instruktioner og procedurer for rengøring og desinfektion af hænder og hud, forberedelse og sterilisering af udstyr samt organiseringen af tatovering processen navnlig med hensyn til hygiejne skal behandles.

Arbejdsgrupper

Målgruppe

Standardiseringsarbejdet er relevant for dig, der arbejder som tatovør, er producent/ leverandør af tatoveringsudstyr, er kunde og får lavet tatoveringer eller har en sundhedsfaglig interesse i at forebygge og/eller helbrede skader, der er opstået i forbindelse med tatovering.Pris

Afhænger af udvalgets aktuelle aktivitetsniveau og der er forskellige rabatmuligheder, så kontakt standardiseringskonsulenten for at høre nærmere.Deltagere
  • Bispebjerg Universitetshospital
  • Forbrugerrådet TÆNK
  • Tatto-Liz v/ Liz Kierstein
  • Tattorium