Tryksårsforebyggende madrasser (S-814)

Udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for specialmadrasser til at aflaste tryk og har tæt tilknytning til det danske sekretariat, der koordinerer det internationale arbejde.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den internationale standardisering inden for tryksårsforebyggende madrasser.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Dansk Standard taget initiativ til at få det internationale sekretariat til Danmark, hvortil udvalget fungerer som sparringspartner. Udvalgets arbejdsområde inkluderer udarbejdelse af en standard med generelle krav til specialmadrasser og på sigt testmetoder til fx trykfordeling, aldring, friktion ved forskydning og mikroklima. Standarden for generelle krav omfatter bl.a. brændbarhed, sikkerhed omkring elektronik og bevægelige dele, måling af støj, fastgørelse og krav til information fra producenten.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale arbejde i arbejdsgruppen Assistive products for tissue integrity when lying down og være med til at påvirke standarderne og få forhåndskendskab hertil, inden de publiceres. Læs mere om den tekniske komite for hjælpemidler til personer med handicap, der organiserer arbejdet i arbejdsgruppen:

ISO/TC 173 Assistive products for persons with disability

Målgruppe: Producenter, indkøbere, sundhedsfagligt personale og myndigheder.Pris: Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte standardiseringskonsulenten.


Deltagere
  • Invacare A/S
  • Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen
  • Region Hovedstaden Hvidovre Hospital
  • Socialstyrelsen
  • Vendlet ApS
  • Aabenraa Kommune, Hjælpemiddelhuset