Overvågning af direktiver

Direktivliste

Nedenfor finder du en liste over de produktorienterede direktiver, som vi tilbyder overvågning af:

 

Akkreditering og markedsovervågning

(EF) 765/2008

Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr

90/385/EØF

ATEX - Materiel til eksplosionsfarlig atmosfære

2014/34/EU

ATEX – sikkerhed for arbejdstagere

1999/92/EF

Batterier og akkumulatorer

2006/66/EF

Byggevarer

(EU) 305/2011

Bæredygtig anvendelse af pesticider

2009/128/EU

ECO-design 

2009/125/EF

Eksplosivstoffer til civilt brug

2014/28/EU

Elevatorer

2014/33/EU

EMAS – Kvalitets- og miljøledelse

(EU) 765/2008

Emballage

94/62/EF

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet                 

2014/30/EU

Energieffektivitet

2012/27/EU

Energimærkning

(EU) 2017/1369

Energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer

(EU) 874/2012

Energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug

(EU) 65/2014

Energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(EU) 812/2013

F-gas

(EU) 517/2014

F-gas – mærkning af produkter og udstyr

(EU) 2015/2068

Forebyggelse af stikskader

2010/32/EU

Forsyningsvirksomhed

2014/25/EU

Fritidsfartøjer     

2013/53/EU

Gasapparater     

(EU) 2016/426 

God fremstillingsmæssig praksis for materialer i kontakt med fødevarer

(EF) 2023/2006

Ikke-automatiske vægte

2014/31/EU 

Industrielle emissioner

2010/75/EU

Interoperabilitet i jernbanesystemet

2008/57/EF
(EU) 2016/797

Keramik til kontakt med levnedsmidler

84/500/EØF

Kosmetiske produkter

(EF) 1223/2009

Lavspænding

2014/35/EU

Legetøj

2009/48/EF

Maskiner

2006/42/EF 

Materialer til kontakt med fødevarer

(EF) 1935/2004

Medicinsk udstyr

 93/42/EØF
(EU) 2017/745

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

 98/79/EF
(EU) 2017/746

Miljøvenligt design af anlæg til rum- og brugsvandsopvarmning

(EU) 813/2013

Miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand

(EF) 1275/2008

Miljøvenligt design af elmotorer

(EF) 640/2009

Miljøvenligt design af klimaanlæg og komfort-ventilatorer

(EU) 206/2012

Miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter

(EU) 66/2014

Miljøvenligt design for ventilationsaggregater

(EU) 1253/2014

Mærkning af energirelaterede produkter på internettet 

(EU) 518/2014

Måleenheder

80/181/EØF

Måleinstrumenter

2014/32/EU

Nationale emissionslofter

2001/81/EF

Nationale emissionslofter

2016/2284/EU

Nye varmtvandskedler

92/42/EØF

Persondataforordningen

(EU) 2016/679

Personlige værnemidler

89/686/EØF
(EU) 2016/425

Plastmaterialer til kontakt med fødevarer

(EF) 10/2011

Posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet

97/67/EF

Produktansvar

85/374/EF

Produktsikkerhed

2001/95/EF

Pyrotekniske artikler

2013/29/EU

Radiostøj fra køretøjer

2004/104/EF

Radioudstyr

2014/53/EU

REACH

(EU) 1907/2006

ROHS 

2011/65/EU

Simple trykbeholdere

2014/29/EU

Støjemission fra maskiner (udendørs brug)

2000/14/EF

 Tilgængelighed af websteder og applikationer

2016/2102/EU

Tobak

2014/40/EU

Tovbaneanlæg

(EU) 2016/424

Transportabelt trykbærende udstyr

2010/35/EU

Trykbærende udstyr

2014/68/EU

Udstyr på skibe

2014/90/EU

Vandpumper

(EU) 547/2012

WEEE - affald af elektrisk og elektronisk udstyr

2012/19/EU

 

Kontakt

SALG
SALG Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 16.00. Fredag 8.30 15.00
Salg og Kundeservice
E: dssalg@ds.dk
T: 39 96 61 31