Uddannelsen er bygget op over 10 dage

Sustainability Manager-uddannelse

Bæredygtig udvikling kræver viden, overblik og værktøjer. Uddannelsen som Sustainability Manager hos Dansk Standard giver dig kompetencer til at udvikle, implementere, dokumentere og kommunikere en bæredygtighedsstrategi, der er i overensstemmelse med virksomhedens forretning og øvrige strategi.

Gå til tilmelding

På uddannelsen vil du blive undervist af eksperter med den nyeste viden inden for det globale bæredygtighedsområde, og som tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder. Som et led i uddannelsen vil du skulle afprøve din viden i praksis med din virksomhed som case, hvor du vil sparre med underviserne undervejs.

Introduktion til uddannelsen

Med udgangspunkt i anerkendte, internationale standarder får du en uddannelse, hvor de mange aspekter af bæredygtighed bliver konkretiseret, og du får værktøjer til at etablere, implementere og følge op på virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Gennem fire grundmoduler arbejder du både teoretisk og praktisk med bæredygtighed inden for fire udvalgte kerneområder. Der er desuden to tilvalgsmoduler, du kan vælge at supplere med, hvis det er relevant for din stilling, eller du har interesse for området. Du vil under uddannelsen have mulighed for at arbejde med din egen virksomhed som case, og du får dermed en viden med hjem, som kan anvendes direkte til videreudvikling af jeres bæredygtighedstiltag.

Hvis du ikke er ansat i en virksomhed eller organisation, der kan anvendes som case, er der mulighed for at tage udgangspunkt i en case-virksomhed, som Dansk Standard har indgået en aftale med. Du vil desuden blive præsenteret for forskellige dilemmaer undervejs, som stiller skarpt på typiske problemstillinger i en organisation. Det vil sammen med det øvrige materiale gøre dig i stand til at løse de hjemmeopgaver, som ligger mellem hvert modul og den afsluttende eksamen.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39966241

Undervisere med den nyeste viden
Video måske

Alle vores undervisere på uddannelsen har en solid erfaring inden for deres faglige område, og de er anerkendte af nuværende og tidligere samarbejdspartnere. Udover at være fagligt velfunderede er de desuden dygtige formidlere. Underviserne er alle standardiseringskonsulenter i Dansk Standard, og de sidder derfor også med i de forskellige standardiseringsudvalg på bæredygtighedsområdet. Herigennem har de adgang til den nyeste viden, meninger og trends på området samt et indblik i, hvilke krav der vil blive stillet i fremtiden.

Mere om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op over 10 dage, hvor du vil blive ført igennem de fire grundmoduler. Mellem hvert modul vil du skulle arbejde med en udvalgt del af pensum med udgangspunkt i din egen virksomhed/organisation. Du vil blive bedt om at lave en kort skriftlig redegørelse for arbejdet, som du vil få feedback på af dels din underviser og dels af de andre deltagere, når du fremlægger på det efterfølgende modul. Uddannelsen afsluttes med en eksamen på modul 4, hvorefter du kan vælge at tage de to tilvalgsmoduler.

Mindre hold – mere fokus på dig

Vi mener, at du får det største udbytte af din uddannelse ved at afprøve din viden i praksis. Derfor underviser vi i mindre hold med maks. 12 deltagere, så vores undervisere har ressourcerne til at fokusere på dig og din virksomhed og kan give dig rådgivning og sparring undervejs i forløbet. Ud fra den viden du har fået på modulerne, skal du mellem hvert modul arbejde videre med din egen virksomhed som case. På det efterfølgende modul vil vores undervisere sammen med de andre deltagere give dig feedback på dit arbejde. Du vil ligeledes have mulighed for at få individuel, kvalificeret sparring af en underviser på 1-2 timer.

hvad du får ud af at deltage

Hvad du får ud af at deltage

Sustainability Manager-uddannelsen er målrettet alle, der arbejder – eller ønsker at arbejde – med bæredygtighed og FN’s verdensmål, og som derfor ønsker et dybere kendskab til værktøjer og standarder, der kan hjælpe deres virksomhed med at blive mere bæredygtig på det globale marked. Den er for alle, der ønsker at få en helhedsforståelse for, hvordan ledelsessystemer anvendes til succesfuld implementering af en virksomhedsstrategi inden for bæredygtighed, samt hvordan den tilpasses og evalueres. Måske har du en af følgende stillinger:

· Systemansvarlig

· Leder

· Konsulent

· Rådgiver

· Auditor

· Direktør

· QHSE-medarbejder eller -leder, der ønsker at styrke sin viden inden for systematisk arbejde med bæredygtighed, og som har ansvar for at udvikle, integrere og implementere en bæredygtighedsstrategi i organisationen

Tilmelding til uddannelse

Uddannelsen koster 55.000 kr. Prisen inkluderer de fire grundmoduler samt feed-back på den opgaveløsning, som kursisten udfører mellem modulerne. Pris for tillægsmodulerne er 15.000 kr. ved samtidig tilkøb af grundmodulerne.

Har du spørgsmål til pris, undervisningsdage eller andre aspekter af uddannelse, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 3996 6101 eller mail kurser@ds.dk.

Har du spørgsmål til indholdet på modulerne, så er du velkommen til at kontakte Signe smg@ds.dk  på eller Kasper på kahm@ds.dk