Kickoffmøde via Teams den 23. november kl. 13.00 -16:00.

Kickoffmøde stofmundbind og andre ikke CE-mærkede ansigtsmasker

Coronapandemien har gjort stofmundbind til et akut behov på globalt plan. Der har ikke tidligere været krav eller vejledninger til ansigtsmaskers kvalitet, funktion og sikkerhed, når de ikke er CE-mærkede. Nu skal der udvikles retningslinjer for disse ansigstmasker.

Oversigt

Coronapandemien har gjort stofmundbind til et akut behov på globalt plan. Der har ikke tidligere været krav eller vejledninger til ansigtsmaskers kvalitet, funktion og sikkerhed, når de ikke er CE-mærkede. Det er kun medicinske værnemidler, heriblandt medicinske ansigtsmasker, som der er krav om skal være CE-mærkede.

Det akutte behov for at sikre en vis kvalitet og sikkerhed for stofmundbind og andre ikke CE-mærkede ansigtsmasker gjorde, at der i Frankrig blev udviklet en slags standard, en såkaldt CWA (CEN/CENELEC Workshop Agreement). CWA’er er ikke formelle standarder, men rent informative dokumenter, som især udvikles til områder, hvor der er et akut behov for retningslinjer.

På baggrund af en brugerundersøgelse er det nu vedtaget, at CWA’en skal opgraderes til en teknisk specifikation, som er skridtet tættere på en egentlig standard. I den forbindelse bliver specifikationerne for stofmundbind og andre ikke CE-mærkede ansigtsmasker udvidet og videreudviklet.

Alle interessenter kan være med i udviklingsarbejdet og få indflydelse på, hvilke krav der skal gælde. Derfor inviterer Dansk Standard til et kickoffmøde for stofmundbind og andre ikke CE-mærkede ansigtsmasker.

Behovet for en teknisk specifikation er opstået for at sikre, at producenter, importører og kontrolmyndigheder har nogle fastlagte krav at følge og leve op til for at minimere smittespredningen.

NB. Kickoffmødet forventes at blive optaget.

Det får du ud af det

 • Overblik over aktuel lovgivning og årsagerne til, at stofmundbind er en ureguleret vare på markedet
 • Forståelse for, hvordan standarder og tekniske specifikationer øger virksomheders muligheder for vækst og forbrugernes sikkerhed samt begrænser smittespredning
 • Indblik i, hvordan du kan opnå indflydelse på den tekniske specifikations krav og indhold.
 • Viden om, hvordan miljøbelastninger undgås når mængderne af brugte engangsmasker hober sig op.

Målgruppe

Tekstilvirksomheder (bæredygtige tekstiler), som producerer eller vil producere stofmundbind og ansigtsmasker; designere af stofmundbind og ansigtsmasker, myndigheder, testlaboratorier, forbrugerrepræsentanter, importører af stofmundbind og ansigtsmasker og patientforeninger.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Jeanett Fleron, seniorkonsulent, på jef@ds.dk eller tlf.: 39966172.

Program

 • Velkommen v/ Afdelingschef Maibritt Agger, Dansk Standard
 • Orientering om det europæiske forslag om en teknisk specifikation for mundbind i det offentlige rum samt præsentation af de foreløbige danske kommentarer v/ Seniorkonsulent Jeanett Fleron, Dansk Standard
 • Erfaringer fra Forbrugerådet TÆNKs test og forbrugerperspektiver v/ Projektleder Christel Søgaard Kirkeby, Forbrugerrådet TÆNK
 • Erfaringer med test & prøvninger af mundbind v/ Specialist Rasmus Forsberg, Force Technology
 • Hvad er de infektionshygiejniske krav til mundbind? v/ Hygiejnesygeplejerske Anne- Marie Andersen, Statens Seruminstitut
 • Hvordan falder mundbind i det offentlige rum imellem lovgivning om medicinske mundbind og personlige værnemidler v/ Specialkonsulent Finn Lund Sørensen, Sikkerhedsstyrelsen
 • Deltagerdialog og kommentering af det europæiske forslag
 • Muligheder for påvirkning af det kommende arbejde via det danske standardiseringsudvalg v /Afdelingschef Maibritt Agger Dansk Standard
 • Afrunding og interessetilkendegivelse for oprettelse af dansk standardiseringsudvalg for mundbind i det offentlige rum samt næste skridt.