Livestreaming fredag d. 22. januar 2021 kl. 9.30-11.15

Webinar om BR18’s krav til brandsikring af ventilationsanlæg

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste efterår i en ny version, og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til denne standard, som derfor er vigtig at kende, når man som producent, rådgiver eller udførende skal efterleve kravene. Hør mere på dette webinar.

Oversigt

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, som indgår i BR18, udkom i en ny udgave i september 2019 og efterfølgende er der udgivet to tillæg med en række væsentlige præciseringer. Det kan du høre mere om på dette webinar

Overordnet indeholder standarden DS 428 en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Byggeskikken har de senere år ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder bl.a., at der i etagebyggeri bliver indført flere decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed, i stedet for ét stort centralt ventilationsanlæg. Det stiller nye krav til brandsikkerheden, så der opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau, der bl.a. skal forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og til flere ventilationsanlæg i ejendommen.

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:

 • Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag
 • Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe
 • Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Det får du ud af at deltage

 • Viden om bygningsreglementets krav til brandsikring af ventilationsanlæg
 • Indblik i standarden DS 428 samt hvordan du læser og anvender standarden i praksis
 • Overblik over sammenhængen mellem DS 428 og BR18
 • Mulighed for at stille spørgsmål om DS 428.

Målgruppe

Producenter, rådgivende og udførende i ventilationsbranchen.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard på mail cfo@ds.dk eller mobil: 60124505.

Program:

 • 9.30: Velkomst og præsentation af Dansk Standard v/Charlotte Vartou Forsingdal, Dansk Standard
 • 9.35: Få indflydelse på standarderne indenfor bygningsbrandteknik v/Charlotte Vartou Forsingdal, Dansk Standard
 • 9.45: Sammenhængen mellem BR18 og DS 428 v/Alex Jakobsen, chefkonsulent, Trafik, Bygge og Boligstyrelsen
 • 9.55: Indblik i den nye version af DS 428 v/Brian Schiøtt, teknisk direktør, Airforce
 • 10:55-11.15: Spørgsmål og afrunding v/Charlotte Vartou Forsingdal, Dansk Standard

Dato for afholdelse