Webinar 21. september 2023 kl. 10-11.30

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Kom og hør, hvordan du kan få indflydelse på internationale standarder om reduktion af madspild.

Oversigt

Madspild er direkte kilde til op mod 10 pct. af verdens CO2-udledning, hvor 1/3 af al den mad, som produceres, kasseres. Alene i Danmark udgør madspild 700.000 ton årligt. Danmark er blandt de mest innovative lande, når det handler om at igangsætte projekter for reduktion af madspild. Men fælles for dem alle er, at de er relativt små, og at de arbejder med forskellige målemetoder og definitioner. Det gør det vanskeligt at sammenligne data og resultater og dermed sætte nye mål for reduktion og løbende forbedringer i en større skala. Og skaleringer er nødvendige, hvis vi reelt vil gøre en forskel.

Det er derfor helt afgørende, at Dansk Standard har sat sig i spidsen for at udvikle internationale (ISO) standarder, herunder et ledelsessystem til reduktion af madspild, der skal sikre en fælles forståelse af, hvad der er madspild, og hvad der er madaffald. Samtidig skal standarden være med til at reducere CO2-udledningerne i hele fødevarekæden. Med fælles standarder for reduktion af madspild vil det blive lettere at sammenligne og sætte mål på tværs af produktions- og detailvirksomheder, organisationer og lande. Og med Danmark i front sikres et højt ambitionsniveau, og at de danske løsninger (herunder ny teknologi) får lettere adgang til det internationale marked.

Arbejdet er allerede i gang, og du og din organisation kan være med til at formulere de krav, der vil blive stillet til virksomhederne fremadrettet.

Kom og hør, hvordan du kan blive en del af det danske udvalg, der har direkte indflydelse på arbejdet.

Det får du ud af det

  • Introduktion til Danmarks rolle i ISO og formandskabet.
  • Indsigt i, hvordan du kan få indflydelse på arbejdet nationalt og internationalt.
  • Overblik over processen for en kommende standard for reduktion af madspild.
  • Indblik i, hvordan vi med udviklingen af et ledelsessystem skaber markedsadgang.

Målgruppe

Alle interessenter og virksomheder inden for produktionskæden af fødevarer. Forskningsinstitutter, NGO’er, myndigheder, regioner og kommuner. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Carina Dalager, seniorkonsulent i Dansk Standard på cad@ds.dk eller på tlf.: 39 96 61 42.

Program

  • Velkomst og baggrund
  • Status på arbejdet med standarden ISO 20001
  • Danmark i front og dansk indflydelse
  • Hvordan kommer jeg med?
  • Spørgsmål