7. juni 15-17 på CBS samt via Zoom

Sådan styrker du modstandsdygtigheden i din virksomhed

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med modstandsdygtighed i din virksomhed og ikke mindst med cybersikkerhed for at ruste virksomheden mod uforudsete hændelser.

Oversigt

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før. Dette stiller større krav til virksomheders modstandsdygtighed. De seneste år har virksomheder bl.a. skulle forholde sig til et stigende antal globale og lokale kriser og hændelser, såsom finanskrisen i 2008, brexit, corona eller cyberangreb, der har påvirket deres forretning.

Virksomhedernes sårbarhed over for cyberangreb er vokset i takt med den stigende digitalisering. Vi har igennem de seneste år været vidne til utallige eksempler på, at cyberangreb effektivt har lukket al produktion ned i en virksomhed, indtil systemer er blevet genskabt, eller løsepenge er betalt. Så hvordan ruster man sig som virksomhed bedst til at kunne imødegå kriser, og hvor er der hjælp at hente?

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer og Dansk Standard inviterer til arrangement om modstandsdygtighed. Målet er at inspirere bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i deres konkrete arbejde med modstandsdygtighed.

Dansk Standard har for nyligt udgivet en guide, der skal hjælpe særligt SMV’er med at blive mere modstandsdygtige bl.a. i forhold til forsyningskæder, produktions- og driftsforstyrrelser samt cybersikkerhed. Guiden indgår bl.a. i Modstandsdygtig.dk, som er et aktuelt projekt støttet af Industriens Fond, der netop har fokus på at hjælpe danske SMV’er med at øge deres modstandsdygtighed og ruste dem til fremtidige kriser. Projektet giver virksomheder i og omkring fremstillingsindustrien mulighed for at få gratis rådgivning og vejledning af trænede eksperter i at styrke deres modstandsdygtighed.

På dette arrangement kan du høre mere om projektet og de initiativer, der udfolder sig over de næste par år. Vi dykker også konkret ned i perspektivet for cybersikkerhed i relation til modstandsdygtighed og får et indblik, i hvilke foranstaltninger der skal til for at minimere virksomhedens sårbarheder. Arrangementet afsluttes med et bestyrelses- og virksomhedsperspektiv på, hvor vigtigt det er at modstandsdygtighed er tænkt ind i forretningen.

Vi gør opmærksom på, at arrangementet bliver optaget.

Det får du ud af at deltage

 • Viden om projektet modstandsdygtig.dk
 • Inspiration til at arbejde konkret med modstandsdygtighed med udgangspunkt i standarder
 • En bedre forståelse for virksomhedens sårbarheder i en krisesituation
 • Indblik i, hvordan modstandsdygtighed opbygges i et cybersikkerhedsperspektiv

Målgruppe

Arrangementet henvender sig primært til bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledere og andre fra SMV-segmentet, der ønsker at styrke deres modstandsdygtighed og sætte konkret fokus på cyber- og informationssikkerhed.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard på baa@ds.dk eller på tlf.: 39966296.

Program

 • 15.00     Velkommen og introduktion til dagens program v/Kirsten Hede, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

 • 15.10     Præsentation af projektet ’Modstandsdygtig.dk’ v/Jan Overgaard, Teknologisk Institut

 • 15.30     Ny dansk guide for modstandsdygtighed – hvor er der hjælp at hente i standarderne? v/Ditte Klint Heede, Dansk Standard

 • 15.45     Modstandsdygtighed i et cybersikkerhedsperspektiv – er der styr på beredskabsplanerne? v/Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet

 • 16.05    Bestyrelsens praktiske erfaringer med modstandsdygtighed v/ Kurt Nørrisgaard, tidligere adm. direktør i BEC og nuværende bestyrelsesmedlem i Board Office mv.

 • 16.25     Spørgsmål og debat

 • 16.45     Afrunding og tak for i dag

Holdes i samarbejde med

Sådan styrker du modstandsdygtigheden i din virksomhed

Mere viden

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002 er en vejledning i at udvælge foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

SoA-dokument

Informationsikkerhed

SoA-dokument

Et SoA-dokument består af en liste med foranstaltninger, der kan være relevante for en organisation at implementere i forbindelse med organisationens risikohåndtering.

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er en vigtig virksomhedsstrategi

Bestyrelser og direktioner bør prioritere cyber- og informationssikkerhed som en afgørende del af forretningen.