Uddannelse og forskning

Dansk Standard arbejder målrettet, for at danske vidensinstitutioner får et øget kendskab til standardisering, som kan øge fagligheden og give de studerende et solidt fundament til fremtidigt arbejde med standarder.

ISO 21500 test

Viden som vækstmotor

For at Danmark fortsat skal stå stærkt på det globale marked, er det nødvendigt, at kommende generationer har den fornødne viden om standarder og standardisering.

De fleste danske studerende har i dag et forholdsvist lille kendskab til standarder, selv om standarder kan have stor værdi for deres fremtidige arbejde og deres kommende arbejdsgivere. Dansk Standard arbejder derfor aktivt på at gøre viden og undervisningsmateriale tilgængelige for undervisere på landets vidensinstitutioner, så viden om standarder og standardisering kan integreres i relevante kurser.

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
International & EU Politik
E: pab@ds.dk
T: 39 96 62 23
Deltag på kursus

Kurser

Deltag på kursus

Som underviser kan du få større viden om standardisering ved at deltage i et af Dansk Standards kurser. Flere af kurserne vil også være relevante at anbefale til dine studerende.

Bestil en gæsteforelæsning

Gæsteforelæsning

Bestil en gæsteforelæsning

Du har som underviser mulighed for at trække på kompetencer indenfor standardisering hos Dansk Standard og arrangere gæsteforelæsninger for de studerende. Skriv en mail til vores konsulent Signe Anette Bøgh for at bestille en gæsteforelæser.

Materialer til undervisning

Materialer

Materialer til undervisning

Hos Dansk Standard oplever vi, at et stigende antal virksomheder og studerende henvender sig og efterspørger grundlæggende viden om standarder og standardisering. Vi har derfor samlet diverse materialer, som kan bruges i undervisning.

Nem adgang til standarder

Standard distribute

Nem adgang til standarder

Vidste du, at de fleste uddannelsesinstitutioner har adgang til alle standarder i ét system? Systemet hedder Standard Distribute og er et onlinebibliotek.

Young Professionals

Viden om standarder kan give dig et forspring i karrieren. Det er derfor en god idé for unge ingeniører og teknikere at have øje for standarder og standardisering.

Hvert år afholder Dansk Standard derfor en gratis halvdags-workshop for unge professionelle. Workshoppen sætter fokus på standarder og standardisering og den indvirkning, de har på teknologien. Workshoppen afholdes som regel i løbet af maj/juni.

Forskning

Forskning og ikke mindst formidling af forskningsresultater er vigtigt for væksten og udviklingen af Danmark som videnssamfund. Her spiller standardisering en vigtig rolle. Dansk Standard har derfor fokus på at styrke koblingen mellem forskning og standardisering, da det bidrager til at styrke forskningsprojekterne. Dansk Standard kan også hjælpe dig med at afklare, hvordan du kan bruge standardisering i dit forskningsprojekt. For mere information skriv til afdelingschef Maria Skou.

Test i projektledelse

De fleste organisationer arbejder i større eller mindre omfang projektorienteret. ISO 21500 for vejledning i projektledelse kan bidrage til medarbejdernes grundlæggende forståelse for projektarbejde, systematik i processer og begreber indenfor projektledelse. Med Dansk Standards test kan studerende nu få bevis på deres kompetencer i ISO 21500.

Læs mere