Udvalg

Lys og belysning (S-061)

Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lise Schmidt 1635X489

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Arbejdsområde

Udvalget deltager meget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN/TC 169 Light and Lighting, hvor Danmark har været med helt fremme i arbejdet med revisionen af DS/EN12464-1 Belysning på arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, som lige er udkommet, og udarbejdelsen af den forholdsvis nye standard for Dagslys i bygninger DS/EN 17037, som blev publiceret ultimo 2018.

Andre vigtige standarder, også med dansk involvering, er bl.a. DS/EN 13032-serien Lys og belysning – Måling og præsentation af fotometriske data for lyskilder og armaturer, 13201- serien for Vejbelysning  samt 15193-1, DS/EN 15193-1 Bygningers energieffektivitet – Energikrav til belysning.

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Tekniske Komiteer og er repræsenteret i en del arbejdsgrupper internationalt og europæisk.  Læs mere:

Standarder udarbejdes bl.a. med relation til:

 • Byggeloven – BR18
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)
 • ECO design direktivet – (EUP)
 • Samarbejdende myndighed er Social- og Boligstyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, lysdesignere, universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører.

Kom og vær med

Det er et stort ønske fra udvalget at flere virksomheder deltager i arbejdet med udviklingen af standarder inden for lys og belysning. Vi vil således gerne inviterer interesserede til at deltage i et udvalgsmøde.

Udbytte

Som udvalgsmedlem får du tidlig indsigt i nye tiltag inden for lys og belysning. Du får ligeledes mulighed for at præge nye standarder og derved påvirke den europæiske og internationale retning på området. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med eksperter inden for lys og belysning i både det danske udvalg, de tilhørende europæiske og internationale komiteer og andre landes udvalg. Deltagelse giver dig dermed en unik mulighed for sparring, indsigt og inspiration fra andre eksperter.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • DTU - Fotonik
 • Focus Lighting A/S
 • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
 • IVE Rådgivning
 • Lightscapes ApS
 • Microshade A/S
 • Plan- og Landdistriktsstyrelsen
 • Vejdirektoratet Middelfart
 • VELUX A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

  Se også

  Nye krav til belysning ved arbejdspladser

  07. maj 2021

  Nye krav til belysning ved arbejdspladser

  Den nye revision af standarden DS/EN 12464-1, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser og som indgår i bygningsreglementet BR18, er nu på trapperne. Det medfører en række ændringer, som får betydning for alle, der arbejder med pr...

  09. september 2021

  Video: Nye krav til indendørs belysning af arbejdspladser

  Se eller gense webinaret om den nye version af standarden for belysning af arbejdspladser, DS/EN 12464-1, og hvordan den spiller sammen med bygningsreglementet BR18.