Lys og belysning (S-061)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for belysning og dagslys.

Arbejdsområde
Som medlem af udvalget får du stor indflydelse på udarbejdelse af europæiske og internationale standarder inden for lys- og belysningsområdet.

Udvalget deltager meget aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN/TC 169 Light and Lighting, hvor Danmark er med helt fremme i arbejdet med revisionen af afløseren for DS 700 – DS/EN12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, og udarbejdelsen af den nye standard for Dagslys, DS/EN 17037, Lys og belysning – Dagslys i bygninger, som forventes vedtaget og publiceret ultimo 2018. 

Udvalget følger arbejdet i nedenstående Tekniske Komiteer. Læs mere:

CEN/TC 169 Light and Lighting
ISO/TC 274 Light and Lighting

Standarder udarbejdes med relation til:

• Byggeloven – BR18
• Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (EPBD)
• ECO design direktivet – (EUP)
• Samarbejdende myndighed er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Målgruppe

Rådgivere, Universiteter, bygherrer, myndigheder, belysningsbranchen, producenter samt el-installatører. 

Nyheder

Dansk Standard og udvalget inviterer til et temamøde om den nye dagslysstandard DS/EN 17037, Dagslys i bygninger, den 10. april 2019.

www.ds.dk/da/kurser/temamoede-dagslys

Foreløbigt program 10. april

Temamødet finder sted den 10. april 2019 kl. 13.00-16.00 i Brabrand.

 • Dansk Standard, rammer for standardisering
  v/Lise Schmidt-Aagesen, Dansk Standard
 • De nye dagslyskrav i BR18
  v/ Niels Bruus Varming Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Gennemgang af DS/EN 17037
  v/Marc Fontoynont, SBI, og Jens Christoffersen, VELUX
 • Eksempler på anvendelse af DS/EN 17037, Dagslys i bygninger i praksis
 • DS/EN 12464-1, Belysning på indendørs arbejdspladser er under revision. Ændringer og nye elementer 
  v/ Anne Bay, Dansk Center for Lys
 • Dialog omkring anvendelse og udfordringer samt fremadrettet fokus i forbindelse med lovgivning og fremtidig revision af DS/EN 17037.

Pris

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du meget velkommen til at kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen. Der er mulighed for at deltage i et udvalgsmøde.Deltagere
 • DCL, Dansk Center for Lys
 • Gert Carstensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma F.R.
 • Inwave ApS
 • Kai Sørensen
 • Philips Lighting A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vejdirektoratet Middelfart
 • VELUX A/S
 • ÅF - Hansen & Henneberg A/S