Udvalg

Bygningsautomatik (S-348)

Udvalget arbejder med udvikling af nationale og europæiske standarder inden for bygningsautomatik.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Fallback Udvalg
Næste møde
26 okt

Kontakt

Marika Englén
Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39966216

Arbejdsområde

Som udvalgsmedlem får du mulighed for at få stor indflydelse på udvikling af både nationale, europæiske og internationale standarder inden for bygningsautomation.

Udvalgsarbejdet har fokus på energieffektivitet, de danske energibestemmelser i Bygningsreglement BR 18 samt udarbejdelse af europæiske standarder.

EU reviderer med jævne mellemrum direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren. Det er EPBD direktivet, der stiller derudover krav om energimærkning af bygninger. Udvalget følger med i direktivet.

Den seneste revision af EPBD-direktivet omfatter mandat M/480 og medfører en revision af de europæiske standarder, hvilket giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få stor indflydelse på udviklingen af de europæiske standarder.

Standarder udarbejdes med relation til:

  • Byggeloven, dvs. Bygningsreglementet
  • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne EPBD Samarbejdende myndigheder er Energistyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation.

 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Det siger medlemmerne.

Via mit medlemskab af S-348 kan jeg deltage som ekspert i CEN TC 247, der udarbejder europæiske standarder for bygningsautomatik. Dermed har Danfoss indflydelse og tidlig indsigt i de standarder, der omfatter vores produkter.

Niels Gregersen, R&D Engineer, Danfoss A/S

Deltagere

  • Bolig- og Planstyrelsen
  • COWI A/S
  • Danfoss A/S